Monthly Archives: July 2017

Rezultati javnog poziva za učešće u seminaru “Program Kreativna Evropa – priprema projekata”

24/07/2017

Predstavnici dvadeset četiri ustanove i organizacije iz Srbije imaće priliku da učestvuju na seminaru pripreme predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji se organizuje u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ u Tršiću, od 7. do 10. avgusta.

Među njima su sedam javnih ustanova: Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“ Sombor, Narodna biblioteka Srbije Beograd, Pedagoški muzej Beograd, Gradska uprava grada Niša, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje Novi Sad, Turistička organizacija grada Loznica, i Prirodnjački muzej u Beogradu, i devetnaest organizacija civilnog društva: Udruženje građana Kulturna periferija, Orlovat, Knjižara Bulevar Books Novi Sad, Udruženje građana HeriTag Inđija, Udruženje građana Reload Vranje, Srpsko književno društvo Beograd, Izdavačka kuća Treći trg Beograd, Centar za rehabilitaciju imaginacijom Beograd, Centar za realizaciju novih ideja Šabac, Hartefakt Fond Beograd, Galerija 12HUB Beograd, Udruženje građana Bastardo Club & Doroteo Design Beograd, Haver Srbija Beograd, Zemunski mali umetnički centar Beograd, Beogradski festival cveća, Udruženje građana „Firma“ Novi Pazar, Udruženje građana „Stara škola Medveđa“ iz Medveđe, Udruženje građana „Zeleno oko“ Krupanj i Nezavisni filmski centar “Film the World” Beograd.

Desk Kreativna Evropa Srbija svake godine organizuje seminar za pisanje projekata u cilju što bolje pripreme projekata ustanova i organizacija sa kojima će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. U okviru programa seminara predtavnici Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić, Nina Mihaljinac, Milan Đorđević, Mina Radmilović Pjevac i Jovana Rapajić, govoriće o prilikama koje pruža program Kreativna Evropa, takođe biće održana predavanja na temu savremenih kustoskih praksi, menadžmenta u kulturi, i internacionalizaciji rada u kulturi koja će voditi Nikola Krstović, naučni saradnik Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Andrija Stojanović, koordinator projekata Tejk Over i MAPE, te radionički program – prezentacije, konsultacije i razgovor o predlozima projekata.

Sve ustanove i organizacije koje nisu među ovogodišnjim učesnicima pozvamo da nam se jave, kako bismo razgovarali o njihovim idejama za projekte. Takođe, u oktobru ove godine Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizovaće seminar za pisanje projekata, i to može biti nova prilika za sve zainteresovane.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju, a učesnicima seminara želimo uspešan rad na projektnim idejama, te ostvarivanje dugoročnih profesionalnih veza na seminaru u Tršiću!

Ovde možete preuzeti program seminara i spisak učesnika.


EU Programi namenjeni lokalnim samoupravama

05/07/2017

U Klubu poslanika u Beogradu, 5. jula 2017. godine održana prezentacija EU programa namenjena zaposlenima u lokalnim samoupravama, pod nazivom „Programi Evropske unije u službi razvoja lokalnih zajednica”, koju su organizovale Stalna konferencija gradova i opština i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Događaju je prisustvovalo oko 60 učesnika iz preko 30 opština i gradova sa teritorije cele Srbije.

Osim sredstava iz pretpristupnih fondova EU, lokalnoj samoupravi u Srbiji na raspolaganju su i sredstva iz određenih EU programa u kojima naša zemlja ima pravo učešća. Njihova svrha je da podrže države članice, ali i države kandidate za članstvo u EU, u sprovođenju unutrašnje politike EU u različitim oblastima (poput obrazovanja, kulture, zaštite potrošača, konkurencije, životne sredine, istraživanja i razvoja).

Skup su otvorili Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština i Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović u svom obraćanju je istakla da se proces evropskih integracija ne odnosi uvek na visokopolitičke teme, već i na pitanja razvoja. U tom smislu je naglasila značaj učešća u EU programima, kroz koje je već podržan veliki broj odličnih projekata iz Srbije. Ministar je navela da Republika Srbija trenutno ima pravo učešća u sledećim EU programima: Horizont 2020, KOZME, Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), Erazmus +, Evropa za građane i građanke, Kreativna Evropa, Fiskalis 2020, Evropski zdravstveni program, Carina 2020, Mehanizam civilne zaštite.

Ministar Joksimović takođe je istakla značajnu ulogu jedinica lokalne samouprave, ali i organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera na lokalnom nivou, u predpristupnom periodu, kao i u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ministar Joksimović se osvrnula i na dostupna IPA sredstava i iznela je podatak da Republika Srbija do 2020. godine može da očekuje još milijardu evra bespovratne pomoći iz Evropske unije (EU) na nacionalnom nivou, a da lokalne samouprave kroz mnoge programe mogu da apliciraju za novac za projekte. Ona je navela i da pretpristupni fondovi iznose 200 miliona evra godišnje.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić je naveo da je cilj skupa da se podigne nivo interesovanja lokalnih samouprava za apliciranje za sredstva iz EU koja su im na raspolaganju.

„Naša uloga u tom procesu zavisi, pre svega, od nas samih”, poručio je Staničić predstavnicima gradova i opština.

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije, Žarko Stepanović ukazao je na značaj EU programa „Evropa za građane i građanke” za koji je Kancelarija nacionalna kontakt tačka od 2012. godine, a koji omogućava da lokalne samouprave i organizacije civilnog društva sarađuju i umrežavaju se sa partnerskim institucijama u EU.

„Tako jačamo kapacitete za pripremu i korišćenje fondova i u trenutku pristupanja Srbije EU”, izjavio je Stepanović. Prema njegovim rečima, do sada je odobreno 29 projekata, ukupne vrednosti 1,7 miliona evra.

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrije Tadić, predstavio je prilike za uspostavljanje evropske saradnje koje pruža program Kreativna Evropa, kriterijume za konkursanje s projektima u okviru kojih jedinice lokalne samouprave mogu da prijave predloge projekata i budu nosioci i/ili partneri na projektima. Takođe, Rade Milić predstavnik Centra za urbani razvoj predstavio je projekat Digitalni naarativi malih istorijskih mesta kao primer dobre prakse.

Skup je organizovan u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji SKGO realizuje uz podršku Vlade Švedske.