EU Programi namenjeni lokalnim samoupravama

EU Programi namenjeni lokalnim samoupravama

05/07/2017

U Klubu poslanika u Beogradu, 5. jula 2017. godine održana prezentacija EU programa namenjena zaposlenima u lokalnim samoupravama, pod nazivom „Programi Evropske unije u službi razvoja lokalnih zajednica”, koju su organizovale Stalna konferencija gradova i opština i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Događaju je prisustvovalo oko 60 učesnika iz preko 30 opština i gradova sa teritorije cele Srbije.

Osim sredstava iz pretpristupnih fondova EU, lokalnoj samoupravi u Srbiji na raspolaganju su i sredstva iz određenih EU programa u kojima naša zemlja ima pravo učešća. Njihova svrha je da podrže države članice, ali i države kandidate za članstvo u EU, u sprovođenju unutrašnje politike EU u različitim oblastima (poput obrazovanja, kulture, zaštite potrošača, konkurencije, životne sredine, istraživanja i razvoja).

Skup su otvorili Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština i Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović u svom obraćanju je istakla da se proces evropskih integracija ne odnosi uvek na visokopolitičke teme, već i na pitanja razvoja. U tom smislu je naglasila značaj učešća u EU programima, kroz koje je već podržan veliki broj odličnih projekata iz Srbije. Ministar je navela da Republika Srbija trenutno ima pravo učešća u sledećim EU programima: Horizont 2020, KOZME, Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), Erazmus +, Evropa za građane i građanke, Kreativna Evropa, Fiskalis 2020, Evropski zdravstveni program, Carina 2020, Mehanizam civilne zaštite.

Ministar Joksimović takođe je istakla značajnu ulogu jedinica lokalne samouprave, ali i organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera na lokalnom nivou, u predpristupnom periodu, kao i u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ministar Joksimović se osvrnula i na dostupna IPA sredstava i iznela je podatak da Republika Srbija do 2020. godine može da očekuje još milijardu evra bespovratne pomoći iz Evropske unije (EU) na nacionalnom nivou, a da lokalne samouprave kroz mnoge programe mogu da apliciraju za novac za projekte. Ona je navela i da pretpristupni fondovi iznose 200 miliona evra godišnje.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić je naveo da je cilj skupa da se podigne nivo interesovanja lokalnih samouprava za apliciranje za sredstva iz EU koja su im na raspolaganju.

„Naša uloga u tom procesu zavisi, pre svega, od nas samih”, poručio je Staničić predstavnicima gradova i opština.

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije, Žarko Stepanović ukazao je na značaj EU programa „Evropa za građane i građanke” za koji je Kancelarija nacionalna kontakt tačka od 2012. godine, a koji omogućava da lokalne samouprave i organizacije civilnog društva sarađuju i umrežavaju se sa partnerskim institucijama u EU.

„Tako jačamo kapacitete za pripremu i korišćenje fondova i u trenutku pristupanja Srbije EU”, izjavio je Stepanović. Prema njegovim rečima, do sada je odobreno 29 projekata, ukupne vrednosti 1,7 miliona evra.

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrije Tadić, predstavio je prilike za uspostavljanje evropske saradnje koje pruža program Kreativna Evropa, kriterijume za konkursanje s projektima u okviru kojih jedinice lokalne samouprave mogu da prijave predloge projekata i budu nosioci i/ili partneri na projektima. Takođe, Rade Milić predstavnik Centra za urbani razvoj predstavio je projekat Digitalni naarativi malih istorijskih mesta kao primer dobre prakse.

Skup je organizovan u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji SKGO realizuje uz podršku Vlade Švedske.