Monthly Archives: September 2017

Javni poziv za podnošenje evropskih projekata saradnje 2018

18/09/2017

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje programa Kreativna Evropa. U okviru ovog poziva možete konkurisati u tri kategorije:

– Evropski projekti saradnje malog obima (Kategorija 1) i evropski projekti saradnje velikog obima (Kategorija 2)

– Evropski projekti saradnje usmereni ka obeležavanju Evropske godine kulturnog nasleđa 2018 (Kategorija 3)

Rokovi za dostavljanje projekata su:

22. novembar 2017. godine, u podne 12:00 časova (po srednjeevropskom vremenu/ Brisel) za podršku Evropskim projektima saradnje usmerenih ka obeležavanju Evropske godine kulturnog nasleđa 2018 (Kategorija 3)

18. januar 2018. godine, u podne 12:00 časova (po srednjeevropskom vremenu/ Brisel) za podršku Evropskim projektima saradnje 2018 (Kategorija 1 i Kategorija 2)

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Više informacija o pozivu možete pogledati na sajtu Evropske komisije.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Deska Kreativna Evropa Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri apliciranju. Javite nam se da zakažemo sastanak, prijavite se za seminar u Andrevlju ili dođite na obuku za pisanje projekata koju ćemo uskoro organizovati.


Promocija knjige Cultural Diplomacy na Bitefu

13/09/2017

Pozivamo vas na promociju knjige “Kulturna diplomatija: umetnost, festivali i geopolitika” u okviru prvog dana Bitefa! 

Dođite da razgovaramo o međunarodnoj kulturnoj saradnji i da preuzmete svoj primerak knjige.

Na promociji će govoriti Milena Dragićević Šešić, profesor FDU, Vida Ognjenović, književnica i diplomata, Ivan Medenica, umetnički direktor Bitef festivala i Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija. 

Knjiga KULTURNA DIPLOMATIJA: UMETNOST, FESTIVALI I GEOPOLITIKA (Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, ur. Milena Dragićević Šešić u saradnji sa Ljiljanom Rogač Mijatović i Ninom Mihaljinac) je zajednički projekat Deska Kreativna Evropa Srbija i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koji je prošlog oktobra zajedno sa Bitef festivalom organizovao međunarodnu konferenciju: Bitef i kulturna diplomatija: pozorište i geopolitika. Konferencija je osvetlila značaj Bitefa kao festivala na razmeđi istoka i zapada, platforme za susret različitih kultura, ispitujući delovanje Mire Trailović i Jovana Ćirilova, koje je upisalo Beograd na svetsku pozorišnu i političku mapu. 

Knjiga donosi tekstove koji se bave ključnim pitanjima kulturne diplomatije (meka moć) u svetlu novih geopolitičkih odnosa: kulture straha, poniženja i nade (Mojsi), preispitujući značaj ideologije i političkog delovanja koje instrumentalizuje kulturu. Autori, od Velike Britanije do Južne Afrike, Argentine i Turske, pišu o izazovima savremene multi/unipolarne situacije, produbljene ekonomskom krizom i migracijama s jedne, a političkim populizmom s druge strane. Veći broj radova se bavi ulogom festivala, a posebno Bitefa u tim procesima, mogućnostima interkulturalnog dijaloga, vođenja tzv. kulturne diplomatije odozdo. 

Drugi deo knjige predstavlja rezultate ekspertskih „radnih stolova” održanih posebno za različite oblasti kulture (muzika, izvođačke umetnosti, književnost itd.) aprila 2016. na inicijativu Deska Kreativna Evropa Srbija. Desk pored promocije samog programa, inicira i projekte od šireg značaja za razvoj međunarodne saradnje sektora kulture u Srbiji, pa je stoga zadatak svakog radnog stola bio da donese konkretne preporuke za razvoj međunarodne saradnje u Srbiji. Ti rezultati publikovani su u IV poglavlju, a V poglavlje daje pregled međunarodne saradnje kulturnih organizacija Srbije (2010-2016).


Javni poziv za učešće na obuci „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“

13/09/2017

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje obuku pod nazivom „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“ koja će biti održana od 31. oktobra do 1. novembra 2017. godine u Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlju.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su:

Prioriteti i ciljevi programa Kreativna Evropa kroz podržane projekte; Kultura i kreativne industrije;
Kako naći partnere i zašto su partnerstva važna;
Finansijsko planiranje i upravljanje projektima;
Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti;

Cilj obuke

Cilj obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;
2. Na obuku se mogu prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;
3. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);
– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.
– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti na kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 05. oktobra 2017. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Dani Kreativna Evrope u Parizu

09/09/2017

U Parizu je od 5. do 9. septembra, u organizaciji Deska Kreativna Evropa Francuska, organizovan trodnevni događaj Dani Kreativne Evrope 2017 (Journées pour une Europe Créative 2017). Događaj je bio posvećen raznim temama koje pokreću program Kreativna Evropa – uspostavljanje i obnavljanje kulturnih veza, razumevanje savremenih istorijskih, političkih i kulturnih tokova, novia polja izražavanja i nove umetničke forme, kreiranje budućnosti Evrope uz saradnju i međusobno uvažavanje.

Kreativna Evropa je jedna od glavnih platformi za realizaciju takvih ideja, a na polovini realizacije, u 2017. godini Desk u Francuskoj nastoji da pokrene pitanja evaluacije postignutih rezultata, suočavanja sa izazovima i prilagođavanja brzim i temeljnih transformacijama evropskog konteksta.

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, u okivru programa konferencije predstavio je rezultate istraživanja regionalne saradnje u kulturi u jugoistočnoj Evropi, diskutovao dosadašnje uspehe saradnji zapadnoevropskih zemalja i Srbije, kao i potencijalima za unapređenje saradnje u okviru programa Kreativna Evropa.


Evropske platforme 2017

Aerowaves

08/09/2017

Iznos dodeljenih sredstava 500.000 €
Lider projekta: Aerowaves UK
Ustanova Studentski kulturni centar Novi Sad RS
Art Link Fondacija BG
Art Stations Fondacija PL
Bora bora DK
Centre de création chorégraphique Luxembourgeois LU
Centrul National al Dansului Bucuresti RO
Centrum Kultury W Lubline PL
Comune di Bassano del Grappa IT
Centre de les Arts de Moviment ES
Contemporary Dance Trust Limited UK
Plesni kulturni centar Unitiva EL
Dance Limerick Hub Ltd IE
Dansehallerne DK
Dansens Hus NO
EN-KNAP SI
Fondacija Romaeuropa Arte e Cultura IT
International Dance Festival of Ireland Ltd IE
La Briqueterie centre de developpement choregraphique du Val de Marne Associ FR
Lietuvos sokio informacijos centras LT
Stegi Sygchronou Chorou Lemesou (Dance House Lemesos) CY
stichting Danswerplaats Amsterdam NL
Stiftelsen Dansens Hus SE
Tanec Praha Sdruzeni CZ
Verein fuer neuse tanzformen AT
Zagrebački plesni ansambl HR

Aerowaves je središte plesnih otkrića Evrope. Mi identifikujemo nova dela mladih umetnika koji obećavaju, kako bi ih promovisali kroz transnacionalne ture performansa. Mreža partnera u 32 zemlje omogućuje mladim koreografima da izvedu potpuno novu umetničku igru pred potpuno novom publikom.

Aerowaves pokreće vikend promotivna platforma Spring Forward, festival koji putuje od grada do grada, iz godine u godinu – od Arhusa do Sofije, zatim do Pariza, do Rijeke i do Elefsine 2021. Lokalna publika će se sretati sa 200 plesnih prezentera, kada će odlučivati koje od dvadeset kratkih plesnih radova će pozivati u svoje pozorište. Svake godine će se ponuditi najmanje 75 mogućnosti, a još više kroz nove inicijative za razvoj publike. Neki od ovih radova biće prilagođeni galerijama, koncertima, čak i sportskim događajima i ulicama. Upravo kroz ove predstave i iskustva rastu i umetnici i publika.

Springback akademija je paralelni projekat koji traži 10 mladih pisaca koje će uključiti u kurs praćenja scene pod budnim očima četiri poznata plesna kritičara. U narednim godinama, i daljim multimedijalnim treninzima, oni će postati pisci naše nove interaktivne onlajn plesne publikacije. Takođe, sarađivaće u produbljivanju angažovanja publike kroz nove pristupe diskusiji nakon nastupa sa umetnicima. Kontinuirano poverenje Aerowaves platforme i partnera osigurano je nagradom Platforms tokom prve tri godine programske šeme, i sada nakon toga nastojimo da iskoristimo ono što smo naučili.


Evropske platforme 2017

Future Architecture platforma

08/09/2017

Iznos ostvarenih sredstava: 500.000,00 €
Lider projekta: Muzej arhitekture i dizajna SI
Društvo arhitekata Beograda RS
Charitable organizacija, Charitable Fund Canastions UA
Društvo arhitekata Istre HR
Fondacija Mies van der Rohe ES
Ethel Baraona Pohl ES
Fondacija MAXXI – Macionalni muzej umetnosti IT
Fondacija Calouste Gulbenkian PT
Kuća arhitekture AT
MICHAU+ DK
Muzej estonske arhitekture EE
Muzej arhitekture u Vroclavu PL
Silke Neumann DE
Skills e.V. DE
Tretaroka – Društvo za reciklažne i kreativne projekte SI
Trijenale arhitekture u Lisabonu PT
Univerzitetski grad SHPK AL

Future Architecture platforma funkcioniše kao platforma za razmenu i umrešavanje evropske arhitekture. Ona omogućava evropskim muzejima, festivalima, stvaraocima, izdavačima, specijalizovanim agencijama, akademskim ustanovama i drugim kulturnim akterima u oblasti arhitekture da se laše povežu i razvijaju zajedničke projekte, produkcije, usluge i razmenjuju iskustva. U prvoj godini povezaće 6 muzeja, 8 festivala, 2 proizvođača, 1 izdavača, 1 komunikacionu agenciju i 1 akademsku ustanovu iz 13 različitih zemalja. Program okuplja neke od ključnih inicijativa u oblasti evropske arhitekture, kao što su Evropska nagrada za mlade talente u arhitekturi (YTAA) koju vodi Fondacija Mis van der Roe i Program za mlade arhitekte (YAP), koji vodi muzej MAXXI u Rimu, i koji se sprovodi i van Evrope u svojim verzijama u Muzeju MoMA u Njujorku, zatim Constructo of Santiago, Istanbul Modern i MMCA Seoul.

Platforma poziva nadolazeće kreativne stvaraoce u različitim disciplinama da konkurišu na otvoreni poziv kako bi postali ključni nosioci ideja koje definišu platformu, kroz izložbe, konferencije, letnje škole, radionice i druge programske module. otvoreni poziv će na godišnjem nivou promovisati više od 500 talenata kroz onlajn prezentacije, razgovore, razmene i javna glasanja. Kreativna razmena i konferencije kojima će biti promovisani omogućiće im javno predstavljanje projekata i postignuća, susrete s muzejskim i festivalskim menadžerima kako bi postali deo njihovog redovnog programa širom Evrope, postali priznati razvili svoje profesionalne sposobnosti. Članovi platforme će birati izlagače, govornike, vođe radionica i druge ključne aktere, koji će putovati u različite evropske zemlje kako bi prezentovali svoj rad. U prvoj godini program će biti sastavljen od 3 izložbi, 4 konferencija, 1 serije predavanja, 1 radionice, 1 programa izrade prototipova, 1 letnje škole, 1 digitalne police za knjige i 1 rezidencijalnog programa.


Evropske platforme 2017

Magični tepisi

08/09/2017

Iznos dodeljenih sredstava: 500.000 €
Lider projekta: Viesoji Istaiga Kauno Bienale LT
Novo kulturno naselje RS
Biedriba latvijas Jauna Teatra LV
Centar za savremenu umetnost -Tbilisi GE
EVA International Biennial of Visual Art Limited IE
Folkestone Fringe UK
Ideias Emergentes PT
Kunstrepublik E.V. DE
Lab 852 d.o.o. za promidžbu HR
Latitudo Srl IT
META kulturna fondacija RO
Prague Biennale CZ
Stowarzyszenie Industrial Art PL

Platforma Magični tepisi spaja 13 partnerskih organizacija iz različitih krajeva Evrope. Kreirana je kao podrška i prostor za promociju mladih umetnika i profesionalaca u kulturi u razvoju u pogledu primene strategije razvoja publike i stimulacije internacionalnih aktivnosti u kulturi.

Kroz projekat, ne-nacionalni umetnici i profesionalci u kulturi dobiće priliku da stvaraju i zajedno rade sa lokalnom zajednicom u okviru rezidencijalnih programa, istraživanja lokalnog konteksta u širokom konceptu „magičnog tepiha“ koji se odnosi na priče koje nas vode na drugo mesto i dugu tradiciju nomadizma.

Umetnici i drugi stvaraoci sa partnerskim organizacijama preispitaće njihove aktivnosti u pogledu opstajanja relevantnim za publiku u današnje vreme i uspostavljanje dugoročnih odnosa u suočavanju sa socijalnim i digitalnim tranzicijama i proceniti kako umetnički procesi i angažman civilnog društva mogu postati međusobno inspirativne aktivnosti i poboljšati zajednički život evropskih gradova i regija.

Rezidencijama, radionicama, izložbama, evaluacijom i praćenjem, onlajn platformom, snažnom komunikacijom i brendiranjem, platforma ima za cilj da postane evropska etiketa kvaliteta za savremene umetnike i zajednice širom Evrope. Uspostaviti će Nagradu evropske zajednice CO-CREATE & COMPREHEND. Nagrada će biti obezbeđena za projekte u kojima su zajednice otvorene da dele svoje priče, resurse i veštine sa umetnicima i kulturnim profesionalcima kako bi zajedno stvorile bolje kulturno, emocionalno i stoga društveno okruženje.

Negovanjem evropskih vrednosti sa umetnicima, lokalnim zajednicama, članovima iz svih krajeva Evrope, kao i sa našom publikom, platforma će doprineti rešenjima izazova sa kojima se danas suočava Evropa, kako bi se još jednom pokazala mekana moć kulture da podstakne interkulturni dijalog i međusobno razumevanje.


Umetničke inicijative

Ulična galerija

01/09/2017

Ulična galerija predstavlja jedinstven projekat iskorišćenja napuštenog i ruiniranog javnog prostora kako bi se u njemu odvijala umetnička i kulturna produkcija. Devastirani pešački prostor u prolazu između Trga Nikole Pašića i Nušićeve ulice rekonstruisan je u saradnji sa opštinom Stari grad, sa kojom je udruženje Ministarstvo prostora potpisalo ugovor o ustupanju tog prostora za potrebe organizovanja održive ulične galerijske postavke.

Ovaj proces izmeštanja umetnosti u javni prostor omogućio je galeriji veliki broj posetilaca, ali možda bitnije od toga, omogućio je da široj publici približimo teme za koje smo osećali odgovornost da o njima govorimo, zajedno sa umetnicima koji su ih predlagali. Uličnu galeriju obeležava šarenlikost medija i tema, brojni domaći i međunarodni autori, i različiti umetnički senzibiliteti. Galerija je posebno bila otvorena prema autorima koji rade i stvaraju u kolektivima Inex film i Matrijaršija, zatim umetnicima sa nezavisne kulturne scene, ali i brojnim autorima koji stvaraju na istom talasu uradi sam filozofije.

Pored velikog broja izložbi galerija je ugostila nekoliko festivala, filmskih projekcija i radionica, pa su tako u njoj održani i festivali Radost Ludost, Mikro festival amaterskog filma, Vreva, Novo Doba i Fijuk sajmovi. U saradnji sa klubom Podmornica zajednički su organizovani mnogi koncerti, a uspešno je realizovana i inicijativa da se prolaz u kome se galerija nalazi, nazove Čavketov pasaž. Saradnja sa ekipom okupljenom oko festivala Novo doba i Fijuk sajma, donela nam je brojne zanimljive programe, koncerte i teme. Posebno smo ponosni na činjenicu da je naša galerija inspirisala nastanak nekoliko novih sličnih mesta po Srbiji. Mreža uličnih i otvorenih galerija tako se razgranala i u Valjevu, Šapcu, Novom Sadu, Smederevu, Vranju i Beogradu. Galerija je od svog nastanka povremeno sarađivala i sa Muzejem savremene umetnosti u Beogradu, galerijom Remont, Beogradskom internacionalnom nedeljom arhitekture, Oktobarskim salonom, Kulturnim centrom Beograda, ULUPUDS-om, i drugima.

Vrednost ove galerije prepoznala je i međunarodna platforma institucija European Prize for Urban Public Space, koja nas je 2014. godine predložila za nagradu za najbolji javni prostor u Evropi. Tom prilikom među brojnim inspirativnim primerima, Ulična galerija bila je predstavljena na izložbi u Centru savremene kulture u Barseloni.

Uličnu galeriju je, u aprilu 2012. godine, osnovao kolektiv Ministarstvo prostora. Ovaj kolektiv nastao je godinu dana ranije u Beogradu, sa ciljem da promišlja budućnost gradova. Polje delovanja su različite urbane transformacije Beograda i drugih gradova u Srbiji, koje pomno prati i na koje reaguje. Grupa je svoj zajednički rad u početku usmerila na neformalno stvaranje i odbranu javnih prostora, koristeći se uradi sam filozofijom. Ovo je dalje vodilo proučavanju različitih pristupa razvoju gradova, kulturnih praksi, i intervencija u gradovima, kroz niz akcija, izložbi, radionica i javnih diskusija.


Umetničke inicijative

Zvono galerija

01/09/2017

U veme opšte ekonomske i kulturne krize u Srbiji, 1993. godine, galerija “Zvono” otvorila je vrata mladim umetnicima koji tek završavaju likovnu akademiju i nalaze se na početku karijere.

Cilj galerije bio je da se okupe i neguju mladi talenti, da im se pomogne da načine prve korake u svetu umetnosti.

Tadašnji studenti, koji su izlagali u prvim godinama postojanja “Zvona”, danas su priznati umetnici, sa završenim postdiplomskim studijama na evropskim likovnim akademijama, stipendijama i nagradama, dok su neki postali predavači na likovnim akademijama u Srbiji.

Danas je “Zvono” ime koje znači upornost, istrajnost i posvećenost umetnosti bez kompromisa.

“Zvono” je i danas jedina privatna galerija kod nas, koja je prvenstveno posvećena mladima. Istvoremeno, to je i prostor koji privlači istaknute umetnike i institucije, mesto gde su se održavale značajne izložbe u sklopu Oktobarskog salona, Bijenala mladih u Vršcu, Real presence, Noći muzeja…

Galerija “Zvono” je 2005. predstavila svoje autore na sajmu umetnosti “Viennafair” u Beču i tako zvanično postala prva privatna galerija iz Srbije koja je izašla na evropsko umetničko tržište. Činjenica da su ovaj nastup zajednički podržale domaće institucije kulture i Erste Bank iz Beča govori o velikoj važnosti Galerije za mladu umetnost kod nas.

Kontinuirano prisustvo na relevantnim sajmovima savremene umetnosti (Viennafair, Art Fair 21, Art Moscow, Kunstart) potvrđuje da je “Zvono” i dalje galerija broj jedan u Srbiji.


Umetničke inicijative

YusYus

01/09/2017

YusYus je audiovizuelni duo koji čine Nemanja Stojanović (Neomodern) i Aleksandra Pavlović koje spaja ljubav prema minimal synth muzici. Od 2013. godine kada su počeli, izvodili su na EXIT festivalu i širem Evrope, uporedo sa umetnicima: Soft Metals, Xeno & Oaklander, Peine Perdue, Sixth June i Ron Morelli. Vizuale koji ih prate radovi su umetnika, dizajnera iz Ljubljane pod imenom duo Kitsch-Nitsch i fotografa Filipa Rađenovića.

https://yusyus.bandcamp.com/


Umetničke inicijative

WoO i Izvanredni Bob

01/09/2017

WoO eksperimentiše sa mobilnim uređajima kao što su telefoni, daljinski upravljači, medijski uređaji, računarska oprema i tome slično, i koristi ih za snimanje njihove frekventne smetnje putem magnetskih gitara. “Amplificiranjem vazduha” kroz svoju gitaru, WoO stvara magični, frekventni, oscilujući i meditativni zvučni svet.

Izvanredni Bob se rodio krajem sedamdesetih godina u zemlji koja više ne postoji. Bob se kreće po tankoj liniji između glitch umetnosti i šou biznisa. Bez obzira na sve, Bob će nastaviti da traži odgovor na pitanje: Šta je novo u novim medijima?

http://shapeplatform.eu/artist/woo-incredible-bob/


Umetničke inicijative

VIS Limunada

01/09/2017

VIS Limunada plovi kroz period kasnih pedesetih i ranih šezdesetih godina XX veka. Nastupima oživljava atmosferu evropskih festivala i rivijera, ovekovečenu filmovima poput La Dolce Vita, Bonjour Tistesse i Ljubav i moda. Uzbuđenje šlager, rane rock i beat muzike prožima melodramatičnost omladinskih igranki. Kombinovanjem žanrova i pevanjem na raznim jezicima svoje muzičko opredeljene naziva Starival.

Stari val, doba kada su svirali orkestri, a bendovi tek nastajali, muzičari i publika odevali su elegantne haljine i odela, a izvodile su se numere umesto pesama. Na evropskim i svetskim festivalima i rivierama odjekivali su snažni ali nežni zvuci internacionalne zabavne muzike u nastajanju. 

Ponesena snagom novih tehnoloških dostignuća: tehnikolor filmova, transkontinentalnih radio i televizijskih prenosa, supersoničnih letova i svemirskih programa, širom sveta stvarala se univerzalna kultura. Odlikovali su je zvuci koji su u sebi objedinjavali melanholičnu nežnost salonske muzike začinjene elegantnom dekadencijom boemskih zabava. 

Taj momenat, krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina XX veka obeležio je čudesni spoj prefinjenosti i razuzdanosti, vrednosti i banalnosti i možda naivne ali poštovanja vredne vere u bolje sutra. VIS Limunada, bez nostalgije ali sa žarom, prenosi tu energiju, koja ne gubi na vrednosti čak i u svetlu složenih protivurečnosti koje su usledile.


Umetničke inicijative

Na traci / Streamlined

01/09/2017

Autorstvo i izvedba: Igor Koruga
Dramaturški/koreografski saradnik: Ana Dubljević
Produkcija: Ksenija Đurović
Dizajn: Jelena Šušnjar
Kostim: Jovana Dimitrijević

Rad istražuje ulogu javnog govora u medijatizovanom, neoliberalnom, kapitalističkom društvu, kroz propitivanje društvenih pozicija ikona pop kulture iumetnika nove generacije u oblasti savremenog plesa/performansa. Kao hibridna koreografska izvedba javnog govorništva, plesa i videa, rad izlaže različite popularne retorike iz sveta umetnosti koje oslikavaju današnje uslove umetničke proizvodnje, sa kojima se mladi umetnici konstantno susreću. Kritičnim i analogijskim propitivanjem statusa tih retorika u okviru šireg konteksta popularne kulture, cilj rada je da javno analizira opštu popularizovanu sliku umetnika u današnjem društvu i prostor za njegovo politično (ne)delovanje u njemu. Na formalnom planu, rad takođe analizira koreografiju u sferi nematerijalne forme – jezika, proizvodeći “jezičku koreografiju” kao, prošireni oblik plesnog izražaja.
Podrška u realizaciji: Ministarstvo kulture i javnog informisanja Republike Srbije; Tanzstipendium program kancelarije gradonačelinka Berlina za kulturne delatnosti / Berlin; Uferstudios GmbH / Berlin; Workspace Brussels & Rosas danst Rosas & PARTS / Brisel – u okviru evropske plesne mreže Life Long Burning; adaStudio/Berlin; Stanica – servis za savremeni ples / Beograd; Tala plesni centar & TASK program u okviru platforme mladih koreografa / Zagreb; Bitef Teatar/ Beograd.
Posebno hvala: Nicolas Y Galeazzi, Charlotte Vandevyver, Barbaria Friedrich, Nina Kurtela i Ana Vujanović.


Umetničke inicijative

Le Cabinet SR:CH

01/09/2017

Le Cabinet SR:CH je asocijacija koja ima za cilj razmenu znanja o dizajnu, pruža iskustvo i obezbeđuje razmenu kultura Švajcarske i Srbije.

Kroz organizaciju radionica, izložbi i akademskih putovanja za student, kolektiv igra aktivnu ulogu u edukaciji budućih grafičkih dizajnera. Studenti dobijaju priliku da koriste svoja znanja u realnom okruženju, u radu sa studentima drugih kultura na projektima dizajna i vizuelne komunikacije. Koncept ovih projekata je da prošire postojeća znanja, istražuju lokalne kulture, da sarađuju, kreiraju finalne rezultate i na kraju prezentuju ih na izložbama. Ovakvom vrstom saradnje žele da doprinesu smanjenju predrasuda i izgradnji pouzdanja u mlade individue.

Le Cabinet SR:CH deluje kao inicijator koji iskoristi sve kreativne mogućnosti i radi na projektima u kojima se kultura i znanje kombinuju u dizajn u korist mladih dizajnera, lokalne zajednice i profesije dizajna.


Umetničke inicijative

Umetnički prostor U10

01/09/2017

Umetnički prostor U10 otvoren je 3. maja 2012. godine kao nezavisni izlagački prostor. Prva izložba, pod nazivom 10+1, ujedno je otvorila novo mesto beogradskoj publici zainteresovanoj za svežu i kvalitetnu savremenu umetnost. Tom prilikom formiran je samoorganizovani U10 tim koji čine Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Lidija Delić, Marija Šević, Nina Ivanović, Sava Knežević i Nemanja Nikolić koji je takođe i inicijator projekta, a pod čijim kustoskim vođstvom su svi zajedno sa još četiri umetnika istupili sa svojim radovima povodom otvaranja prostora.

Nakon grupnog izlaganja, svaki član U10 imao je svoju samostalnu izložbu kojom su predstavljeni široj publici prvenstveno kao umetnici, a zatim i kao članovi umetničkog saveta.

Snažna pozitivna reakcija publike i kulturne javnosti dokazala je neophodnost za nastavkom ulaganja u ovaj, inicijalno osmišljen kao kratkoročni projekat. Usledio je stalni javni poziv za umetnike, kustose i umetničke grupe čime je U10 tim dobio ulogu selektora i proširio svoje delovanje na aktivno učešće u kreiranju lokalne umetničke scene.

U cilju promocije mladih umetnika koji se nalaze na početku svojih umetničkih karijera i koji nisu imali priliku da se adekvatno predstave ovdašnjoj publici, izložbe se organizuju po pozivu i putem konkursa koji je otvoren tokom cele godine.

Prisustvo svih formi i medija vizuelnog izražavanja u dosadašnjoj izlagačkoj praksi stvorilo je raznovrstan i dinamičan program koji je dozvolio svakom autoru da transformiše umetnički prostor u skladu sa karakterom svog umetničkog rada.

Do sada je realizovano četrdeset samostalnih i grupnih izložbi, kao i ostalih dešavanja poput debata, radionica, javnih vođenja od strane umetnika i muzičkih događaja.

U aprilu 2014. godine izdat je U10 godišnji katalog.

www.u10.rs

Marija Šević rođena je 1987. u Aranđelovcu. Diplomirala slikarstvo u klasi Jovana Sivačkog na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2011. godine. Od oktobra 2008. do februara 2009. boravila je na Akademiji Beaux-Arts u Monpeljeu, izabrana od strane Fakulteta likovnih umetnosti. Kao stipendista francuske vlade od oktobra 2010. do februara 2011. boravila je na Akademiji Beaux- Arts u Parizu u klasi profesora Claude Closky i James Rielly. Od 2007. član je nKA/ICA – nezavisna Kulturna Asocijacija vođena od strane kustoskinje i istoričarke umetnosti Biljane Tomić, Magacin MKM, Beograd, a od 2012. godine osniva i vodi Umetnički prostor U10 sa još šest umetnika.

Trenutno živi i radi u Beogradu.

www.marijasevic.com

Isidora Krstić rođena je 1987. u Beogradu.Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo (2011). Upisala Master program Art&Science za 2012/2013. na Univerzitetu Angewandte Kunst u Beču. Učestvovala kao izlagač, organizator i kurator na više internacionalnih izložbi i projekata u zemlji i inostranstvu. Učestvovala na međunarodnoj umetničkoj radionici Real Presence od 2006-2010. Sarađuje sa nKA/ICA od 2007. godine. 2012. godine imala je samostalnu izložbu u U10, Beograd i 2014. samostalnu izložbu u okviru rezidencije Orpheus ‘14 u BILDETAGE galeriji, Beč. Jedna je odosnivača Umetničkog prostora U10 u Beogradu. Živi i radi u Beču.

Nagrade:

2010 – Prva nagrada za crtež Stevan Knežević

2010 – EFG Eurobank Nagrada za Najbolje Studente Srbije

www.isidorakrstic.com

Nemanja Nikolić je rođen 1987. u Valjevu. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti, 2010 smer slikarstvo. Trenutno student doktorskih umetničkih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Svoj rad predstavio je na pet samostalnih i velikom broju grupnih izložbi, kao i na većem broju festivala u zemlji i inostranstvu. Autor je dva murala u javnom prostoru Beograda. Nemanja je inicijator Umetničkog prostora U10.

Nagrade:

Specijalna otkupna nagrada za zidnu instalaciju na konkursu Novi Zid (Raiffeisen Bank-e i galerije 12HUB), 2013

Nagrada za crtež iz Fonda Vladimir Veličković, 2011.

Nagrada za inovaciju iz Fonda Miloš Bajić, 2009.

Nagrada za crtež Fakulteta likovnih umetnosti, 2009.

Nagrada za crtež Večernji akt Fakulteta likovnih umetnosti, 2007.

www.nemanjanikolic.com

Nina Ivanović je rođena 1986. u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2010. godine, smer slikarstvo. Izlagala i učestvovala na više grupnih izložbi, internacionalnih radionica i letnjih škola u zemlji i inostranstvu. Bila je član i izlagač u okviru organizacije nKA-ICA (Nezavisna kulturna asocijacija) tokom 2006 – 2010. godine, a od 2012. sa još šest kolega osniva i vodi Umetnički prostor U10. Autor u izradi dve žičane skulpture u javnom prostoru u Beogradu. Do sada je imala dve samostalne izložbe, i dva puta je nagrađivana za crtež – 2009. godine nagrada za crtež FLU, i 2014. god. prvom nagradom iz fonda Vladimir Veličković. Tokom tri meseca 2013-14. godine boravila na rezidencijalnom boravku u GLO’ART centru u Belgiji.

www.tinyurl.com/ninaivanovic

Sava Knežević rođen je u Beogradu, 1985. Diplomirani slikar Fakulteta Likovnih Umetnosti u Beogradu. Izlagao na nekoliko izložbi u zemlji i inostranstvu. Član ULUS-a od 2012. godine. Sava je jedan od osnivača Umetničkog prostora U10.

Samostalne izložbe:

Unresolving dissonances, U10, Beograd, 2012.

Izložba slika (sa Lidijom Delić) Stvaranje novih poetika, “Srećna galerija” SKC, Beograd, 2010.

Lidija Delić rođena je 1986. godine u Nikšiću. Diplomirala na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2010. Trenutno završna godina Interdisciplinarnih umetničkih doktorskih studija na univerzizetu umetnoti u Beogradu. Od 2012. godine aktivno radi kao član i organizator Umetničkog prostora U10.

Od 2007. do 2010. godine je bila član organizacije ”NKA-ICA”, ”nezavisna kulturna asocijacija” čija je organizatorka, kustoskinja i istoričarka umetnosti Biljana Tomić. Od 2006. je bila deo grupe REAL PRESENCE, internacionalne umetničke radionice.

Imala je četiri samostalne izložbe, 2007. u Novom Sadu, 2010. u Podgorici 2012. i 2013. godine u Beogradu. Učestvovala je na grupnim izložbama u Parizu, Istanbulu, Rivoliju (Torino), Veneciji i velikom broju gradova u Srbiji.

Jedan je od pet dobitnika Henkel nagrade za Srbiju (2008). Dobitnica nagrade za crtež aukcijske kuće iz Rima, Gioielli di Carta (2010).

www.lidijadelic.com

Iva Kuzmanović rođena je 1984. godine u Beogradu gde je završila Fakultet likovnih umetnosti na odseku za slikarstvo. Godinama je bila saradanik i autor u izradi murala u okviru akcije Karakterom protiv nasilja pod pokroviteljstvom Ministarstva Omladine i sporta i Gradske skupštine Beograda. Učestvovala je u progamu Perspektive LED ART/ART KLINIKE i član je NKA/Nezavisne Kulturne Asocijacije. Od 2005. ima redovnu izlagacku aktivnost. Sarcasm detecting machine je njena prva samostalna izložba kojom se predstavila u U10, 2012 godine. Živi i radi u Beogradu. Od maja 2012. godine aktivno radi kao član i organizator Umetničkog prostora U10.

Nataša Galečić (1986), diplomirala na Slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, 2010. Master studije završila je na Mur Koledžu za Umetnost i Dizajn (Moore College of Art and Design) u Filadelfiji (SAD), na odseku Studijska umetnost (Studio Art), 2013. godine. Bila je učesnik jednomesečnog umetničkog rezidencijala u Burenu, Irskoj (Burren College of Art and Design), 2012. godine. Učestvovala je na izložbama kako u zemlji tako i u inostranstvu (Sjedinjenim Američkim Državama, Holandiji, Bugarskoj, Grčkoj i Irskoj).Do sada je imala tri samostalne izložbe i dobtinik je velikog broja stipendija i nagrada. Zahvaljujući radu u Mural Art Programu (Mural Arts Program) u Filadelfiji stekla je iskustvo o umetnosti u javnom prostoru, saradnji sa lokalnim zajednicama, i moći umetnosti na razvijanje javne svesti. Natašini crteži i prostorne instalacije se nalaze u privatnim i javnim kolekcijama u Austriji, Irskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji.

cargocollective.com/natasastojanovic

Marko Stanković je rođen 1985. godine u Beogradu, diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku Primenjeno vajarstvo, 2010. godine, kod prof. Miroljuba Stamenkovića. Trenutno je student Doktorskih akademskih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Član je ULUPUDS-a od 2012. godine. Učestvovao je na mnogim internacionalnim projektima, kolonijama i simpozijumima, a od 2012. godine radi kao asistent na međunarodnom projektu „TERRATORIJA“. Samostalno izlagao u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad, u Umetnickom prostoru U10 i SKC-u u Beogradu. Nekoliko njegovih skulptura su postavljene u javnom prostoru. Dobitnik je više priznanja i nagrada od kojih su najznačajnije: Prva nagrada na Konkursu za izradu idejnih rešenja pobedničkih medalja ’’25. Univerzijada BEOGRAD 2009.’’i Nagrada ULUPUDS-a za visok umetnički domet na izložbi ’’DIPLOMA 2010 FPU’’.

www.markostankovic.rs

Branko Milanović rođen je 1984. god. u Kraljevu. Diplomirao na fakultetu Primenjenih Umetnosti u Beogradu 2008 u klasi prof. Zorice Janković na odseku vajarstvo. Od 2005 izlaže na više grupnih i nekoliko samostalih izložbi, učestvovao na nekoliko internacionalnih umetničkih kolonija i projekata u zemlji. 2009 skulpturalna kompozicija izrađena na projektu Teratorija, mu je uvrštena u kolekciju Goethe instituta. Od 2011 je član ULUPUDS-a.

Samostalne izložbe:

“Zapremine”galerija DKSG ,Novi Beograd ,2013

Skulptura, galerija Centra za kulturu Mladenovac, Mladenovac, 2010

Težina, oslobađanje, san, DKSG, Beograd, 2009

Težina, oslobađanje, san, galerija Savremene umetnosti, Smederevo, 2009

Mario Kolarić rođen je 1984. u Beogradu (Srbija), odrastao u Osijeku (Hrvatska). Diplomirao 2010. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Hrvatska). Član žirija za MA degree 2011. na Sint-Lucas Beeldende Kunst u Gentu (Belgija). Radi u polju crteža, grafike, slike, instalacije te site-specific projekata. Do sada je imao četiri samostalne izložbe, te nekoliko grupnih izložbi u regionu i u Europi. Od 2006. pod imenom Pas a kasnije Sretan Bor radi urbane intervencije, prvo na ulici a poslije na festivalima kao MUU (Zagreb), Škver (Mali Lošinj) te Bien Urbain (Francuska). Od 2010. član je HDLU-a u Zagrebu. Živi i radi u Beogradu (Srbija).

cargocollective.com/mariokolaric

Emilija Radojičić – EmaEmaEma (1989) je multimedijalna vizuelna umetnica koja trenutno živi, radi i studira u Beogradu. Uticaje prima iz prirode, snova i podsvesti. Radi u poljima crteža, slike, fotografije, muzike, animacije, objekata, VJinga, instalacije i urbanih intervencija (murala). Učestvovala je u brojnim street art kolaboracijama i projektima, domaćim i regionalnim, poput Škvera na Malom Lošinju i Muzeja ulične umetnosti (MUU) u Zagrebu. Do sada je realizovala nekoliko samostalnih i mnogobrojne grupne izložbe širom Evrope, kao kustos i kao umetnik.

www.emasdream.com

Maja Đorđević rođena je 1990. u Beogradu. Završila je srednju Dizajnersku školu u Beogradu, 2009. upisuje Fakultet likovnih umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Osnovne studije završila u klasi profesora Čedomira Vasića, a master studije završila u klasi profesora Milete Prodanovića. Izlagala na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Nagrade:

2014. Nagrada za slikarstvo „Rista i Beta Vukanović“
2014. Nagrada „Perspektive 13“ , Šok zadruga

2011. Dobitnica nagrade za crtež za II godinu, FLU

majadjordjevic.weebly.com

Nemanja Lađić je rođen u Beogradu 1984. Diplomirao je 2009. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu – vajarski otsek, klasa prof. Mrđana Bajića, a 2011 završio Transmedia program – postdiplomske studije u Briselu. Izlagao šest puta samostalno i učestvovao na tridesetak grupnih izložbi. Radi video radove i instalacije koje se bave optičkim/vizuelnim iluzijama, a inspirisani su tehnologijom, matematikom, digitalizacijom, graničnim oblastima fizičkog i digitalnog.

www.nemanjaladjic.com


Umetničke inicijative

Ewox&Tamarinsky

01/09/2017

Uroš Radenković a.k.a. Ewox je rođen 1984. godine u Beogradu. 2001. godine se pridružio posadi Electric Factory-a, gde je započeo karijeru kao deo tima koji je radio na istoj emisiji.

Tamara Bijelić a.k.a Tamarinsky je rođena 1985. godine u Beogradu. Ona se pridružila Ewox-u na DJ palubama s početkom 2013. godine. Sada su B2B duet, dele ljubav prema različitim plesnim podijumima. U vrlo kratkom vremenskom periodu uspeli su da naprave veoma veliki uspeh na beogradskoj sceni elektronske muzike. U njihovim setovima prevladava težak, underground zvuk, fuzija tehno muzike, house, deep house, new disco i indie elektronske muzike. U jednoj rečenici: Igraju samo ljubav!

Ewox je već delio podijum s mnogim međunarodno poznatim DJ-ima, među njima i Mihael Maier, Dženifer Kardini, Matias Aguio, Robert Babić, Saša Funke, Džef Mils, Dejv Klarke, Karl Krejg, Metju Herbert, Svajzak, Entoni Rother, Maršal Džeferson, Fank D Void, David Kareta, Matias Šafhauser, Deni Siciliano, Terens Fikmer, Hjuman Tronik i dr.

Od 2002. godine do danas, Ewox&Tamarinsky se okreću u skoro svim relevantnim eks-ju klubovima, a i šire: Melkveg (Amsterdam), De Bali (Amsterdam), Las Palmas (Roterdam), Friše La Bel de Ma (Marsej), A38 ), Blek Buk (Sofija)…

Ewox&Tamarinsky trenutno rade na sopstvenoj produkciji.

https://soundcloud.com/ewoxtamarinsky
https://x.mixcloud.com/ewoxtamarinsky
https://www.facebook.com/ewoxtamarinsky


Archives