Le Cabinet SR:CH

Le Cabinet SR:CH

01/09/2017

Le Cabinet SR:CH je asocijacija koja ima za cilj razmenu znanja o dizajnu, pruža iskustvo i obezbeđuje razmenu kultura Švajcarske i Srbije.

Kroz organizaciju radionica, izložbi i akademskih putovanja za student, kolektiv igra aktivnu ulogu u edukaciji budućih grafičkih dizajnera. Studenti dobijaju priliku da koriste svoja znanja u realnom okruženju, u radu sa studentima drugih kultura na projektima dizajna i vizuelne komunikacije. Koncept ovih projekata je da prošire postojeća znanja, istražuju lokalne kulture, da sarađuju, kreiraju finalne rezultate i na kraju prezentuju ih na izložbama. Ovakvom vrstom saradnje žele da doprinesu smanjenju predrasuda i izgradnji pouzdanja u mlade individue.

Le Cabinet SR:CH deluje kao inicijator koji iskoristi sve kreativne mogućnosti i radi na projektima u kojima se kultura i znanje kombinuju u dizajn u korist mladih dizajnera, lokalne zajednice i profesije dizajna.