Na traci / Streamlined

Na traci / Streamlined

01/09/2017

Autorstvo i izvedba: Igor Koruga
Dramaturški/koreografski saradnik: Ana Dubljević
Produkcija: Ksenija Đurović
Dizajn: Jelena Šušnjar
Kostim: Jovana Dimitrijević

Rad istražuje ulogu javnog govora u medijatizovanom, neoliberalnom, kapitalističkom društvu, kroz propitivanje društvenih pozicija ikona pop kulture iumetnika nove generacije u oblasti savremenog plesa/performansa. Kao hibridna koreografska izvedba javnog govorništva, plesa i videa, rad izlaže različite popularne retorike iz sveta umetnosti koje oslikavaju današnje uslove umetničke proizvodnje, sa kojima se mladi umetnici konstantno susreću. Kritičnim i analogijskim propitivanjem statusa tih retorika u okviru šireg konteksta popularne kulture, cilj rada je da javno analizira opštu popularizovanu sliku umetnika u današnjem društvu i prostor za njegovo politično (ne)delovanje u njemu. Na formalnom planu, rad takođe analizira koreografiju u sferi nematerijalne forme – jezika, proizvodeći “jezičku koreografiju” kao, prošireni oblik plesnog izražaja.
Podrška u realizaciji: Ministarstvo kulture i javnog informisanja Republike Srbije; Tanzstipendium program kancelarije gradonačelinka Berlina za kulturne delatnosti / Berlin; Uferstudios GmbH / Berlin; Workspace Brussels & Rosas danst Rosas & PARTS / Brisel – u okviru evropske plesne mreže Life Long Burning; adaStudio/Berlin; Stanica – servis za savremeni ples / Beograd; Tala plesni centar & TASK program u okviru platforme mladih koreografa / Zagreb; Bitef Teatar/ Beograd.
Posebno hvala: Nicolas Y Galeazzi, Charlotte Vandevyver, Barbaria Friedrich, Nina Kurtela i Ana Vujanović.