WoO i Izvanredni Bob

WoO i Izvanredni Bob

01/09/2017

WoO eksperimentiše sa mobilnim uređajima kao što su telefoni, daljinski upravljači, medijski uređaji, računarska oprema i tome slično, i koristi ih za snimanje njihove frekventne smetnje putem magnetskih gitara. “Amplificiranjem vazduha” kroz svoju gitaru, WoO stvara magični, frekventni, oscilujući i meditativni zvučni svet.

Izvanredni Bob se rodio krajem sedamdesetih godina u zemlji koja više ne postoji. Bob se kreće po tankoj liniji između glitch umetnosti i šou biznisa. Bez obzira na sve, Bob će nastaviti da traži odgovor na pitanje: Šta je novo u novim medijima?

http://shapeplatform.eu/artist/woo-incredible-bob/