Magični tepisi

Magični tepisi

08/09/2017

Iznos dodeljenih sredstava: 500.000 €
Lider projekta: Viesoji Istaiga Kauno Bienale LT
Novo kulturno naselje RS
Biedriba latvijas Jauna Teatra LV
Centar za savremenu umetnost -Tbilisi GE
EVA International Biennial of Visual Art Limited IE
Folkestone Fringe UK
Ideias Emergentes PT
Kunstrepublik E.V. DE
Lab 852 d.o.o. za promidžbu HR
Latitudo Srl IT
META kulturna fondacija RO
Prague Biennale CZ
Stowarzyszenie Industrial Art PL

Platforma Magični tepisi spaja 13 partnerskih organizacija iz različitih krajeva Evrope. Kreirana je kao podrška i prostor za promociju mladih umetnika i profesionalaca u kulturi u razvoju u pogledu primene strategije razvoja publike i stimulacije internacionalnih aktivnosti u kulturi.

Kroz projekat, ne-nacionalni umetnici i profesionalci u kulturi dobiće priliku da stvaraju i zajedno rade sa lokalnom zajednicom u okviru rezidencijalnih programa, istraživanja lokalnog konteksta u širokom konceptu „magičnog tepiha“ koji se odnosi na priče koje nas vode na drugo mesto i dugu tradiciju nomadizma.

Umetnici i drugi stvaraoci sa partnerskim organizacijama preispitaće njihove aktivnosti u pogledu opstajanja relevantnim za publiku u današnje vreme i uspostavljanje dugoročnih odnosa u suočavanju sa socijalnim i digitalnim tranzicijama i proceniti kako umetnički procesi i angažman civilnog društva mogu postati međusobno inspirativne aktivnosti i poboljšati zajednički život evropskih gradova i regija.

Rezidencijama, radionicama, izložbama, evaluacijom i praćenjem, onlajn platformom, snažnom komunikacijom i brendiranjem, platforma ima za cilj da postane evropska etiketa kvaliteta za savremene umetnike i zajednice širom Evrope. Uspostaviti će Nagradu evropske zajednice CO-CREATE & COMPREHEND. Nagrada će biti obezbeđena za projekte u kojima su zajednice otvorene da dele svoje priče, resurse i veštine sa umetnicima i kulturnim profesionalcima kako bi zajedno stvorile bolje kulturno, emocionalno i stoga društveno okruženje.

Negovanjem evropskih vrednosti sa umetnicima, lokalnim zajednicama, članovima iz svih krajeva Evrope, kao i sa našom publikom, platforma će doprineti rešenjima izazova sa kojima se danas suočava Evropa, kako bi se još jednom pokazala mekana moć kulture da podstakne interkulturni dijalog i međusobno razumevanje.