Dani Kreativna Evrope u Parizu

Dani Kreativna Evrope u Parizu

09/09/2017

U Parizu je od 5. do 9. septembra, u organizaciji Deska Kreativna Evropa Francuska, organizovan trodnevni događaj Dani Kreativne Evrope 2017 (Journées pour une Europe Créative 2017). Događaj je bio posvećen raznim temama koje pokreću program Kreativna Evropa – uspostavljanje i obnavljanje kulturnih veza, razumevanje savremenih istorijskih, političkih i kulturnih tokova, novia polja izražavanja i nove umetničke forme, kreiranje budućnosti Evrope uz saradnju i međusobno uvažavanje.

Kreativna Evropa je jedna od glavnih platformi za realizaciju takvih ideja, a na polovini realizacije, u 2017. godini Desk u Francuskoj nastoji da pokrene pitanja evaluacije postignutih rezultata, suočavanja sa izazovima i prilagođavanja brzim i temeljnih transformacijama evropskog konteksta.

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, u okivru programa konferencije predstavio je rezultate istraživanja regionalne saradnje u kulturi u jugoistočnoj Evropi, diskutovao dosadašnje uspehe saradnji zapadnoevropskih zemalja i Srbije, kao i potencijalima za unapređenje saradnje u okviru programa Kreativna Evropa.