Promocija knjige Cultural Diplomacy na Bitefu

Promocija knjige Cultural Diplomacy na Bitefu

13/09/2017

Pozivamo vas na promociju knjige “Kulturna diplomatija: umetnost, festivali i geopolitika” u okviru prvog dana Bitefa! 

Dođite da razgovaramo o međunarodnoj kulturnoj saradnji i da preuzmete svoj primerak knjige.

Na promociji će govoriti Milena Dragićević Šešić, profesor FDU, Vida Ognjenović, književnica i diplomata, Ivan Medenica, umetnički direktor Bitef festivala i Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija. 

Knjiga KULTURNA DIPLOMATIJA: UMETNOST, FESTIVALI I GEOPOLITIKA (Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, ur. Milena Dragićević Šešić u saradnji sa Ljiljanom Rogač Mijatović i Ninom Mihaljinac) je zajednički projekat Deska Kreativna Evropa Srbija i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koji je prošlog oktobra zajedno sa Bitef festivalom organizovao međunarodnu konferenciju: Bitef i kulturna diplomatija: pozorište i geopolitika. Konferencija je osvetlila značaj Bitefa kao festivala na razmeđi istoka i zapada, platforme za susret različitih kultura, ispitujući delovanje Mire Trailović i Jovana Ćirilova, koje je upisalo Beograd na svetsku pozorišnu i političku mapu. 

Knjiga donosi tekstove koji se bave ključnim pitanjima kulturne diplomatije (meka moć) u svetlu novih geopolitičkih odnosa: kulture straha, poniženja i nade (Mojsi), preispitujući značaj ideologije i političkog delovanja koje instrumentalizuje kulturu. Autori, od Velike Britanije do Južne Afrike, Argentine i Turske, pišu o izazovima savremene multi/unipolarne situacije, produbljene ekonomskom krizom i migracijama s jedne, a političkim populizmom s druge strane. Veći broj radova se bavi ulogom festivala, a posebno Bitefa u tim procesima, mogućnostima interkulturalnog dijaloga, vođenja tzv. kulturne diplomatije odozdo. 

Drugi deo knjige predstavlja rezultate ekspertskih „radnih stolova” održanih posebno za različite oblasti kulture (muzika, izvođačke umetnosti, književnost itd.) aprila 2016. na inicijativu Deska Kreativna Evropa Srbija. Desk pored promocije samog programa, inicira i projekte od šireg značaja za razvoj međunarodne saradnje sektora kulture u Srbiji, pa je stoga zadatak svakog radnog stola bio da donese konkretne preporuke za razvoj međunarodne saradnje u Srbiji. Ti rezultati publikovani su u IV poglavlju, a V poglavlje daje pregled međunarodne saradnje kulturnih organizacija Srbije (2010-2016).