Monthly Archives: October 2017

Rezultati poziva za učešće u seminaru na Andrevlju

19/10/2017

Lista sa imenima ovogodišnjih učesnika seminara za pisanje projekata na Andrevlju je objavljena. Zahvaljujemo se svima na velikom interesovanju i poslatim prijavama.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, posebno u polju kreativnih industrija; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. U okviru programa seminara predtavnici Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić, Nina Mihaljinac, Milan Đorđević, Mina Radmilović Pjevac i Jovana Rapajić, govoriće o prilikama koje pruža program Kreativna Evropa, takođe biće održana predavanja na temu Kultura i kreativne industrije finansijskom planiranju projekata i administraciji projekata, kao i radionički program – prezentacije, konsultacije i razgovor o predlozima projekata.

Radujemo se zajedničkom radu na projektima na planiranim radionicama i predavanjima. Ovde možete preuzeti program seminara, kao i listu učesnika.

Pozivamo sve one koji se nisu našli među odabrnim učesnicima da nam se jave da zakažemo viđanje i razgovaramo o mogućnostima konkurisanja, kao i da prate najave naših narednih događaja usmerenih ka pripremi projekata.


Info dan Floating divan u Novom Sadu

19/10/2017

Sektor za međunarodnu saradnju Fondacije Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture, 18. oktobra 2017. u Kulturnom centru Novog Sada, organizovao je info dan “Floating divan“ predstavivši tom prilikom međunarodne pozive za finansiranje projekata iz kulture, sa osvrtom na primere dobre prakse u Evropi i saradnju u Dunavskom regionu.

Događaj je otvorio Vuk Radulović, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Fondacije Novi Sad 2021 i predstavio dosadašnje i planirane aktivnosti Fondacije usmerene ka internacionalizaciji lokalne kulturne scene. Današnji „plutajući divan“ je izvrsna prilika da se predstave uspešni primeri iz prakse Dunavskog regiona i međunarodnih poziva za finansiranje kulturnih projekata. Ovo je samo još jedan mali korak ka podizanju kapaciteta Fondacije i našeg grada i postizanju zajedničkog cilja – da u u najboljem svetlu i ponosno ponesemo titulu centra evropske kulture 2021. godine.“ – rekao je Radulović.

Podršku događaju dala je i Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija. Koordinatorka Antene Mina Radmilović Pjevac predstavila je novi poziv u okviru programa Kreativna Evropa fokusiran na evropske projekate saradnje. Obzirom da je 2018. godina kulturnog nasleđa u Evropskoj uniji, istaknute su i specifičnosti ove kategorije.

Márton Méhes, menadžer u kulturi i Dubravka Lazić sa Akademije umetnosti u Novom Sadu predstavili su DTP INTERREG platformu za kulturne projekte objašnjavajući značaj kohezione politike i transnacionalne saradnje. Meheš je dalje naveo, da Novi Sad ima potencijal da postane centar za međunarodnu saradnju u kulturi ističući da će 2018. godina biti godina kulturnog nasleđa, što će ujedno biti i fokus Novog Sada kao Evropske prestonice kulture u toj godini.

Kao primer dobre prakse u Evropi, predavanje na temu “Koordinacija rada institucija kulture“ održao je Paul Gessl, direktor NÖKU Holdinga u Sentk Poltenu, Austrija, navodeći ključne segmente radne strukture i smernice za internu koordinaciju aktivnosti kulturnih instutucija.

Sophie Deuer, projekt menadžer „EuroVienna“, govorila je o izgradnji kapaciteta i projektnom menadžmentu u institucijama kulture i predstavila alate za pronalaženje mogućnosti finansiranja iz EU fondova zemalja Dunavskog regiona.


Rezultati javnog poziva za učešće u radionici kulturnog nasleđa

18/10/2017

Predstavnici četrnaest ustanova i organizacija iz Srbije imaće priliku da učestvuju u radionici pripreme predloga projekata u oblasti kulturnog nasleđa, koja se organizuje u petak 20. oktobra u 11.30 časova u saradnji sa EU info centrom u Beogradu.

Među njima je 7 javnih ustanova: Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, Gradska uprava grada Niša, Istorijski arhiv Pančevo, Arhiv Jugoslavije, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, Istorijski arhiv Novog Sada i Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš, 6 organizacija civilnog društva: DAH teatar, Beograd, Hartefakt, Beograd, Nimbus Art, Beograd, Asocijacija umetnika elektronskih medija, Beograd, Muzička omladina Beograda, Udruženje građana Muzej pivarstva Đorđe Vajfert, Pančevo, kao i Privatna osnovna škola „Tvrđava“, Petrovaradin.

Radionica se organizuje u cilju što bolje pripreme domaćih ustanova i organizacija za predstojeći, novi konkurs porgrama Kreativna Evropa usmeren ka obeležavanju Evropske godine kulturnog nasleđa 2018.

U diskutovanju projektnih predloga učestvuju Dimitrije Tadić, Nina Mihaljinac, Milan Đorđević (rukovodilac i menadžeri Deska Kreativna Evropa Srbija) i svi učesnici programa.

Ovde možete preuzeti program radionice i spisak učesnika.


Radionica za projekte kulturnog nasleđa

11/10/2017

Kultura Desk Srbija i EU info centar u Beogradu organizuju predstavljanje novog poziva programa Kreativna Evropa namenjenog projektima u oblasti kulturnog nasleđa 20. oktobra u 10h u EU info centru u Beogradu.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na novi konkurs programa Kreativna Evropa za projekte kulturnog nasleđa.
Svi koji nameravaju da učestvuju u delu programa predstavljanja projekata, potrebno je da dostave kratak opis svoje projektne ideje s listom potencijalnih ili ugovorenih partnera. U okviru diskusija, govoriće se o konkretnim predlozima projekata učesnika, i to sa stanovišta glavnih smernica i evaluacionih procedura programa Kreativna Evropa.

Za učešće u ovom događaju mogu se prijaviti najviše dve osobe iz jedne ustanove ili organizacije u kulturi, a broj učesnika je ograničen.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde. Prijava treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu je potrebno dostaviti na internet adresu Kultura Deska Srbija: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Prijave se mogu podneti do utorka 17. oktobra 2017. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su adekvatnost predloga projekta i potencijalnih partnerstava sa stanovišta kriterijuma i prioriteta programa Kreativna Evropa.

Sve informacije o novom konkursu za projekte kulturnog nasleđa možete pogledati ovde.

O specifičnostima nove kategorije za podršku projektima kulturnog nasleđa možete se informisati ovde.


Vesti

Specifičnosti nove kategorije – evropski projekti kulturnog nasleđa

10/10/2017

Povodom obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa 2018, u okviru konkursa za evropske projekte saradnje otvoren je poseban poziv za projekte u toj oblasti. Pripremite se za ovaj poseban poziv, tako što ćete se detaljno informisati o njegovim ciljevima i smernicama. Ukoliko planirate da konkurišete, pozivamo da nam se javite da zakažemo sastanak na kojem možemo razgovarati o vašoj aplikaciji.

Nova, treća kategorija evropskih projekata saradnje je posebno usmerena ka dva cilja u skladu sa proslavom Evropske godine kulturnog nasleđa 2018:

– Deljenje i uvažavanje evropskog kulturnog nasleđa kao zajedničkog resursa kako bi se podigla svest o zajedničkoj istoriji i vrednostima;

– Osnaživanje osećaja pripadnosti zajedničkom, evropskom prostoru.

S toga, i projekti koji konkurišu u okviru treće kategorije trebalo bi da za cilj imaju promociju kulturnog nasleđa kao izvora inspiracije i inovacije u savremenom stvaralaštvu i podršku interakciji između sektora kulturnog nasleđa i drugih kulturnih i kreativnih sektora, kao i osnaživanje osećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru.

U zavisnosti od veličine, potreba, prirode i ciljeva projekta, ustanove i organizacije mogu konkurisati samo u jednoj od kategorija kao lideri projekta. Takođe, ustanove i organizacije u kulturi bi trebalo da imaju u vidu da iako je Kategorija 3 posvećena projektima koji odgovaraju na dva specifična cilja Evropske godine kulturnog nasleđa 2018, kulturno nasleđe takođe može biti oblast za konkurisanje u okviru Kategorije 1 (evropski projekti saradnje malog obima) i Kategorije 2 (evropski projekti saradnje većeg obima).

Kriterijumi:

Ustanove i organizacije koje konkurišu bi trebalo da budu aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru.

Od sada samo lider projekta mora da ispunjava kriterijum postojanja od minimum 2 godine kao pravno lice na dan podnošenja aplikacije. Fizička lica ne mogu konkurisati.

Projekti moraju biti podneti od strane lidera projekta i najmanje dva partnera sa sedištem u tri različite zemlje koje učestvuju u programu kreativna Evropa, od kojih je jedna članica Evropske Unije.

Kandidati koji nisu pogodni kao lideri projekata su:

– Visokoškolske ustanove (uključujući ali ne ograničavajući se na Univerzitete) i srodne istraživački usmerene fondacije, asocijacije i organizacije;

– Istraživački centri i/ili organizacije, fondacije ili asocijacije angažovane u polju istraživanja;

– Turističke organizacije i/ili asocijacije.

Dozvoljene aktivnosti moraju biti osmišljene u odnosu na Evropsku godinu kulturnog nasleđa kako je definisano Odlukom o osnivanju inicijative obeležavanja godine, ciljevima i ciljanim projektima utvrđenim smernicama konkursa i biti u vezi sa kulturnim i kreativnim sektorom kako je definisano Uredbom o uspostavljanju programa Kreativna Evropa.

Osim toga, sledeće aktivnosti nisu prihvatljive:

– Aktivnosti posvećene istraživanju ili turizmu u vezi s kulturnim nasleđem;

– Ankete (imajući u vidu da se istraživanje Eurobarometra o kulturnoj baštini sprovodi u okviru aktivnosti Evropske godine kulturne baštine);

– Konferencije, izložbe, radionice, itd. kao kao glavne aktivnosti projekta (ova vrsta aktivnosti može biti dodatna, posebno s obzirom na različite strategije komunikacije i diseminacije projekta).

Aktivnosti moraju krenuti između januara i septembra 2018. godine.
Maksimalno trajanje projekata je 24 meseci.

Iznos EU kofinansiranja:

Indikativni iznos poziva za podnošenje predloga projekata je 5 miliona evra.
Finansijsko učešće EU ne sme preći 200 000 evra, što predstavlja maksimum od 60% ukupnih dozvoljenih troškova aktivnosti.

Kriterijum ocenjivanja

Kriterijum Maksimum poena
1. Relevantnost 30
2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti 30
3. Komunikacija i diseminacija 20
4. Kvalitet partnerstva 20

 
Relevantnost (30)

Ovaj kriterijum vrednuje koliko je relevantan projekat na jedan ili nekoliko gore pomenutih ciljeva poziva. Projekat mora predstaviti održiv model prekogranične saradnje i pokazati dodatnu vrednost na nivou evropskog kulturnog prostora.

Kvalitet sadržaja i aktivnosti (30)

Ovaj kriterijum vrednuje kako će se projekat implementirati u praksi. Posebna pažnja će se posvetiti strukturi projekta, kvalitetu njegovih aktivnosti, rezultatima i ciljevima. Važno je napomenuti da bi odabrani projekti trebalo da budu spremni da otpočnu odmah nakon dodele sredstava i da daju rezultate u periodu 2018-2020, dok imaju za cilj stvaranje trajnog uticaja nakon životnog veka projekta.

Komunikacija i diseminacija (20)

Ovaj kriterijum vrednuje pristup projekta u komunikaciji sa svojim aktivnostima i rezultatima i deljenju znanja i iskustava. Cilj je maksimalno povećanje uticaja rezultata projekta tako što će ga učiniti što je moguće šire vidljivim na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Finansirane aktivnosti trebalo bi da jasno budu usmerene na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018.

Kvalitet partnerstva (20)

Ovaj kriterijum vrednuje stepen do kojeg će generalna organizacija i koordinacija projekta osigurati efikasno sprovođenje aktivnosti i doprineti njihovoj održivosti.

Vremenski raspored

Objava poziva Rok za konkurisanje Evaluacioni period Informisanje aplikanata Potpisivanje ugovora početak projekta
septembar 2017. god. 22. novembar 2017. god. 6 meseci april 2018. god. maj-jul 2018. god. Od januara do septembra 2018. god.

 
Kako treba razumeti kulturno nasleđe?

Kulturno nasleđe je znak ili simbol koji je nastao ili dobio smisao kroz ljudsku intervenciju, a koji je namenski zaštićen, konzerviran ili oživljen kako bi se sprečilo njegovo propadanje, zaboravljanje ili uništavanje. Njegova svrha je prenos vrednosti budućim generacijama (kulturna, istorijska, estetska, arheološka, naučna, etnološka, antropološka vrednost) koje jedna zajednica ili referentna grupa smatra značajnim.

U sklopu ove akcije, kulturnim nasleđem se smatra širok spektar resursa nasleđenih iz prošlosti u svim vidovima i formama – materijalnim, nematerijalnim i digitalnim (stvorenim digitalnim putem ili kroz digitalizaciju), uključujući spomenike, lokalitete, krajolike, veštine, prakse, znanje i izraze ljudske kreativnosti, kao i kolekcije koje konzerviraju i njima upravljaju javna i privatna tela kao što su muzeji, biblioteke i arhivi. Kulturno nasleđe takođe uključuje i filmsko nasleđe.

Imajte u vidu da se ovim pozivima ne sufinansiraju projekti koji predviđaju fizičke intervencije na spomenicima, lokalitetima ili krajolicima.

Savetuje se da projekti tokom prve godine implementacije uključuju aktivnosti koje će imati veliku vidljivost, kako bi se obiležila Evropska godina kulturnog nasleđa 2018. Prilikom ocenjivanja aplikacija u ovoj kategoriji, Komisija će dati prednost onim projektima koji ne samo da se fokusiraju na podizanje svesti/ komunikacijske aktivnosti, već imaju i dugoročniji efekat i plan održivosti koji prevazilazi samu implementaciju projekta.


Vesti

Info dan u Kikindi

10/10/2017

U saradnji sa Centrom za likovnu i primenjenu umetnost Terra iz Kikinde, predstavnice Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija održale su 4. oktobra ove godine Info dan u cilju upoznavanja predstavnika ustanova i organizacija u kulturi sa uslovima za konkurisanje na aktuelni poziv za evropske projekte saradnje 2018 s fokusom na kulturno nasleđe u okviru programa Kreativna Evropa.

Info-dani su promotivni događaji Deska Kreativna Evropa Srbija na kojima se predstavljaju program Kreativna Evropa, aktivnosti Deska Kreativna Evropa Srbija, kao i dosadašnji uspesi Srbije na konkursima najvećeg evropskog programa za projekte iz oblasti kulture.

Tokom Info-dana predstavnici Antene Deska Kreativna Evropa Srbija predstavili su prioritete i ciljeve programa, osnovne karakteristike i obavezne uslove za konkurisanje, značaj ovog programa za institucije i organizacije iz oblasti kulture iz Srbije i konkretne mogućnosti kada je u pitanju internacionalizacija aktivnosti i projekata iz kulture Srbije.

Info dan je bio namenjen predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Kikinde i mesta u okruženju – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima, kustosima i menadžerima u kulturi.Vesti

KULTURNA DIPLOMATIJA: BRISEL – ZAPADNI BALKAN

02/10/2017

U okviru međunarodnog kongresa u Briselu predstavljena knjiga Kulturna diplomatija: umetnost, festivali i geopolitika u izdanju Deska Kreativna Evropa Srbija i Fakulteta dramskih umetnosti.

Nedelju dana posle beogradske promocije održane u okviru Bitefa, knjiga Kulturna diplomatija: umetnost, festivali i geopolitika koju je uredila prof. dr Milena Dragićević Šešić u saradnji sa dr Ljiljanom Rogač Mijatović i dr Ninom Mihaljinac, uspešno je predstavljena 29. septembra u Briselu na kongresu ENCATC-a (Evropska mreža kulturnog menadžmenta i politike). Ovo zajedničko izdanje Deska Kreativna Evropa Srbija i Fakulteta dramskih umetnosti naišlo je na veliko interesovanje evropskih zvaničnika i stručnjaka u oblasti kulturne politike i menadžmenta, kao i vanakademske javnosti.

Nakon Brisela, knjiga Kulturna diplomatija kreće na regionalnu turneju. Tako će već 12. oktobra u Skoplju na predstavljanju ove međunarodne publikacije govoriti i makedonski ministar kulture Robert Alagjozovski. Planirane promocije knjige ujedno su i povod za jačanje kulturne saradnje i promocije principa bottom-up kulturne diplomatije.


Archives