Radionica za projekte kulturnog nasleđa

Radionica za projekte kulturnog nasleđa

11/10/2017

Kultura Desk Srbija i EU info centar u Beogradu organizuju predstavljanje novog poziva programa Kreativna Evropa namenjenog projektima u oblasti kulturnog nasleđa 20. oktobra u 10h u EU info centru u Beogradu.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na novi konkurs programa Kreativna Evropa za projekte kulturnog nasleđa.
Svi koji nameravaju da učestvuju u delu programa predstavljanja projekata, potrebno je da dostave kratak opis svoje projektne ideje s listom potencijalnih ili ugovorenih partnera. U okviru diskusija, govoriće se o konkretnim predlozima projekata učesnika, i to sa stanovišta glavnih smernica i evaluacionih procedura programa Kreativna Evropa.

Za učešće u ovom događaju mogu se prijaviti najviše dve osobe iz jedne ustanove ili organizacije u kulturi, a broj učesnika je ograničen.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde. Prijava treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu je potrebno dostaviti na internet adresu Kultura Deska Srbija: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Prijave se mogu podneti do utorka 17. oktobra 2017. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su adekvatnost predloga projekta i potencijalnih partnerstava sa stanovišta kriterijuma i prioriteta programa Kreativna Evropa.

Sve informacije o novom konkursu za projekte kulturnog nasleđa možete pogledati ovde.

O specifičnostima nove kategorije za podršku projektima kulturnog nasleđa možete se informisati ovde.