Stručni skup Deska BiH u Sarajevu

Stručni skup Deska BiH u Sarajevu

10/11/2017

Desk Kreativna Evropa BiH u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH organizovao je seminar na temu “EU fondovi za kulturu, unapređenje regionalne saradnje u sektoru kulture i podrška od strane lokalnih izvora”.

Predstavnici deskova Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Slovenije i Srbije govorili su iskustvu učešća u programu Kreativna Evropa, kao i mehanizmima podrške učešća koji postoje na nacionalnom nivou.

Situacija i instrumenti kofinansiranja se razlikuju se u zemljama regiona – u Albaniji u sufinansiranju učestvuju vlada, opštine i regionalne institucije, u Grčkoj je u periodu od 2007. godine do 2017. godine vlada sufinansirala 690 projekata koji su dobili sredstva Evropske unije.

U Crnoj Gori još uvijek ne postoji nacionalni mehanizam sufinansiranja projekata koji su dobili EU podršku, dok je situacija vidno drugačija u Sloveniji, gde je ministarstvo kulture osnovalo fond za podršku slovenačkih kulturnih institucija, a samo u 2016. godini odobren je iznos od 85.000 EUR za sufinansiranje. Naročito je zanimljivo finansiranje ovih projekata od strane slovenačkih opština I to u iznosu do 30% traženih sredstava. 

U Hrvatskoj postoji fond za sufinansiranje i organizacije koje dobiju podršku EU oslobođene su plaćanja PDV-a. Dimitrije Tadić iz Deska Kreativna Evropa Srbija prezentovao je mogućnosti koje se nude u Srbiji gdje svi uspešni aplikanti u okviru programa Kreativna Evropa mogu ostvariti sufinansiranje za svoje projekte kroz specijalizirane konkurse Ministarstva, što im bitno olakšava i učešće na samim pozivima.

Iskustva iz regiona pokazuju da je neophodno formirati mehanizme za sufinansiranje projekata u okviru EU programa Kreativna Evropa, na različitim administrativnih nivoima u BiH, istakao je Edin Veladžić iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Potrebno je i utvrditi  jasnu i jednostavnu proceduru koja bi omogućila oslobađanje od PDV-a onih aktivnosti u projektima u oblasti kulture koji se finansiraju iz EU fondova. Upoznavanjem prisutnih predstavnika entitetskih i kantonalnih ministarstava kulture s višestrukim vrednostima i koristima učešća u programu Kreativna Evropa, učinjen je i prvi korak ka tome da nagrađeni projekti budu prepoznati i podržani prilikom raspodele sredstava za kulturu, te je istaknuto kako bi uspostavljanje posebnih budžetskih linija za ove projekte uveliko olakšalo njihovu realizaciju.

Zajednički zaključak je i kako je potrebno osmisliti strategiju za bolju promociju uspešnih aplikanata i projekata u javnosti, u cilju povezivanja s poslovnim sektorom, kao i dalje podrške organizacija u sufinansiranju ovih projekata. Rukovoditeljka Deska Kreativna Evropa BiH Aida Kalender istakla kako očekuje da će rezultat skupa biti i znatno veći broj partnerstava na pripremi projekata za pozive u okviru fondova EU, te veći broj zajedničkih uspešnih projekata.