Konferencija Kreativna Evropa u Skoplju

Konferencija Kreativna Evropa u Skoplju

13/11/2017

Danas je u EU Info Centru u Skoplju održana konferencija na temu: “Kreativna Evropa – ohrabrenje za kulturnu saradnju”. Na otvaranju skupa Robert Alagjozovski, ministar kulture Republike Makedonije, govorio je o putu zapadnog Balkana ka Evropskoj Uniji i uloge koju kultura ima na tom putu. Takođe,u prvom delu konferencije govorio je šef Delegacije Evropske Unije u Skoplju, Ambasador Samuel Žbogar o važnosti kulture za Evropsku uniju, kao i šef Sektora za kulturu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu kulturu i kulturu Evropske komisije, Karel Bartak koji je govorio o instrumentima podrške transnacionalne saradnje kroz program Kreativna Evropa.

Konferenciju je organizovalo Ministarstvo kulture Republike Makedonije u saradnji sa Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizuelni sektor i kulturu Evropske komisije i Agencijom za film Republike Makedonije. Konferencija je uključivala praktični deo koji se odnosi na dosadašnje rezultate implementacije programa na evropskom nivou, kao i predstavljanje trenutnih poziva programa Kreativna Evropa.

U drugom delu konferencije u okviru kojeg su predstavljena iskustva iz regiona, Vesela Kondakova, rukovoditeljka Deska Kreativna Evropa Bugarska predstavila je bugarsko predsedavanje Evropskom unijom i planove za jačanje regionalne saradnje.

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija govorio je o evropskoj saradnji i kulturnoj diplomatiji kroz predstavljanje publikacije Kulturna diplomatija: umetnost, festivali i geopolitika, zajedničkog izdanja Deska Kreativna Evropa Srbija i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.