Kulturni i kreativni prostori i gradovi

Kulturni i kreativni prostori i gradovi

20/11/2017

U okviru programa Kreativna Evropa otvoren je poziv za projekte Kulturni i kreativni prostori i gradovi. Usmeren je ka podršci inovacija u kulturnom i kreativnom sektoru sa 1.5 miliona evra opredeljenih za razvoj projekta koji odgovara na specifične ciljeve ovog poziva. U okviru ovog raspisa biće podržan samo jedan projekat.

Kao što je navedeno u Planu rada za 2018 godinu, poziv je upućen kreativnim habovima koji su se u poslednje vreme veoma brzo razvijali u brojnim gradovima širom Evrope (kreativni hab je infrastruktura ili mesto koje koristi deo svog prostora za iznajmljivanje ili umrežavanje, organizacioni i poslovni razvoj kulturnog i kreativnog sektora). Pored kreativnih habova, poziv je upućen kulturnim i kreativnim prostorima, kao i drugim zainteresovanim akterima, naročito na lokalnom novou uključujući opštinske, gradske i regionalne vlasti.

Ovogodišnji poziv nastoji da ostvari cilj jačanja postojećih mreža i pojedinačnih kulturnih i kreativnih aktera, olakšavajući njihovu interakciju, dvosmerno, učenja kroz praksu s konkretnim rezultatima, razvoj studija i primera dobre prakse.

Predlozi projekata bi trebalo da ukažu kako će ispuniti navedene ciljeve:

– ostvarivanje bliske saradnje kulturnog i kreativnog sektora i lokalnih donosioca odluka;
– uticaj na bolju valorizaciju prostora za društvenu i urbanu regeneraciju kroz kulturu;
– razmena dobrih praksi društvene inkluzije i odnosa kulturnog i kreativnog sektora i njihovog susedstva;
– istraživanje i razmena dobrih praksi kulturnih i kreativnih prostora sa aspekta zajedničke ekonomije i inovativnih modela pružanja javnih usluga.

Predlog projekta bi trebalo da sadrži informacije o načinu na koji će rezultati dosadašnjih projektata biti dopunjeni i razvijani, strategiji sprovođenja aktivnosti i rešavanja problema, kao i o finansijskim instrumentima koji će biti korišćeni.

Kroz prethodne konkurse finansirani su projekti European Network of Creative Hubs i Culture for Cities and Regions), Trans-Europe Halles network i Creative Lenses, European Network of Cultural Centres (ENCC)  kao i projekti evropskih prestonica kulture.

Planirano trajanje projekta je 28 meseci, a početak projekta bi trebalo da bude ne kasnije od 31. oktobra 2018. godine.

Više informacija o pozivu možete pogledati ovde.