Održan info dan u Sopotu

Održan info dan u Sopotu

25/12/2017

Prezentacija programa Kreativna Evropa održana je 25. decembra 2017. godine u Sopotu, u saradnji sa Centrom za kulturu Sopot. S predstavnicima lokalnih ustanova i organizacija u kulturi smo razgovarali i o temama kojima se program bavi, šta može biti dobra projektna ideja i koliko je bitna administracija projekta.

Posebno je ukazano na značaj produbljivanja postojeće saradnje lokalnih ustanova kulture sa inostranim partnerima, a razgovarano je i o diverzifikaciji izvora finansiranja, te različitim mogućnostima sufinansiranja uspešnih projekata u okviru programa Kreativna Evropa – od specijalizovanog konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, do finansijske podrške lokalne samouprave.

U cilju povećanja broja učesnika iz Srbije, pospešivanju učešća i unapređenju saradnje organizacija iz manjih lokalnih sredina, Desk će nastaviti da organizuje prezentacije, seminare, obuke i druge edukativne aktivnosti kojima se prenose znanja i veštine neophodne za ostvarivanje podrške programa Kreativna Evropa i van većih gradskih centara.