Javne konsultacije o budućnosti programa Kreativna Evropa

Javne konsultacije o budućnosti programa Kreativna Evropa

10/01/2018

Kako bi trebalo da izgleda budućnost programa Kreativna Evropa? Kako možemo da utičemo na oblikovanje narednog programa kako bi još bolje odgovarao potrebama kulturnog i audiovizuelnog sektora?

Uoči narednog budžeta EU, Evropska komisija je pokrenula niz javnih konsultacija o budžetskim prioritetima nakon 2020. godine. Kako se program Kreativna Evropa finansira iz budžeta EU, ovo je prilika da se utiče na buduću postavku programa.

Svi građani i građanke, ustanove i organizacije u kulturi pozvani su da učestvuju u konsultacijama.

Upitnik se može popuniti na bilo kojem od 23 zvanična jezika Evropske unije.

Više informacija možete pronaći ovde.