Predstavljanje konkursa Evropske unije u oblasti kulturnog nasleđa i kreativnih industrija

Predstavljanje konkursa Evropske unije u oblasti kulturnog nasleđa i kreativnih industrija

17/01/2018

Kultura Desk Srbija i EU info centar u Beogradu organizuju predstavljanje aktuelnih prilika za ostvarivanje finansijske podrške u oblasti kulturnog nasleđa i kreativnih industrija. Događaj je namenjen ustanovama i organizacijama u kulturi koje imaju nameru da konkurišu na konkurse različitih programa Evropske komisije: Kreativna Evropa (potprogram Kultura) i Evropa za građane.

O propozicijama konkursa i mogućnostima za učešće domaćih ustanova i organizacija u kulturi govoriće Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija i Sanja Atanasković Opačić, rukovoditeljka grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

U okviru programa biće predstavljni konkursi:

Kulturni i kreativni gradovi i prostori, međusektorski poziv programa Kreativna Evropa
Evropsko sećanje, u okviru programa Evropa za građane i građanke
Demokratski angažman i građansko učešće, u okviru programa Evropa za građane i građanke

Prezentacija će se održati u utorak 23. januara u 12 časova u EU info centru u Beogradu (Kralja Milana 7).

Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku sektoru kulture i audiovizuelnim delatnostima. S budžetom od 1,46 milijardi evra podržava inicijative sektora za kulturu koje promovišu evropsku saradnju, književno prevođenje i stvaranje mreža i platformi. kao i inicijative audiovizuelnog sektora koje promovišu razvoj, distribuciju i dostupnost audiovizuelnih dela. Program se sastoji od dva potprograma: Kultura, za promociju sektora kulture, i MEDIA za podršku audiovizuelnom sektoru.

Program Evropa za građane i građanke je program Evropske unije i ima za cilj promovisanje evropskog identiteta i evropskog građanstva. Osmišljen je tako da promoviše saradnju između zemalja učesnica programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je nacionalna kontakt tačka za sprovođenje programa Evropa za građane i građanke.