Ženski Dekameron: za novu renesansu u evropskoj književnosti

Ženski Dekameron: za novu renesansu u evropskoj književnosti

01/02/2018

Izdavačka kuća Štrik

Iznos dodeljenih sredstava: 59.954,25 €

Projekat „Ženski Dekameron: za novu renesansu u evropskoj književnosti“ će promovisati postojeću raznolikost polova, žanrova i jezika u evropskoj literaturi, programu Kreativna Evropa i suštinskih evropskih vrednosti. Promovisaćemo književni diverzitet, transnacionalno povezivanje i protok na više nivoa: kulturnom (deset visoko kvalitetnih dela autorki iz deset zemalja; organizovana gostovanja autora), jezičkom (deset jezika, od kojih sedam malih), žanrovskom (novele, kratke priče, poezija, drama, književnost namenjena omladini, četiri slabo zastupljena žanra), stariji i novi književni glasovi u raznolikom predstavljanju zajedničke teme – ženskih pitanja.

Želimo da podržimo novu renesansu u evropskoj književnosti, u kojoj su do sada muškarci dominirali, koja bi pružala jednake mogućnosti različitim književnim pristupima, temama, žanrovima i jezicima. Želimo da pokažemo da je stvaralaštvo žena u visoko kvalitetnoj književnosti veće nego ranije, i da je ženska književnost raznolik žanr – visprena i jednako relevantna kada je pisana na manje korišćenim jezicima, što omogućava doprinos razvoju publike i kreiranju prostor za jednake mogućnosti i napredak društva.

Pored knjiga, promovisaćemo prevodioce (mi smo jedina izdavačka kuća koja ime prevodioca objavljuje na naslovnici izdanja knjige), njihove biografije će biti publikovane u knjigama, na našem internet sajtu, u projektnim aplikacijama, a njihovi prevodi biće podneti za nagrađivanje. Ukratko, nastojaćemo da postignemo: raznovrsnost, transnacionalnu mobilnost i cirkulaciju književnih dela; promociju visoko kvalitetne ženske književnosti, programa Kreativna Evropa, knjiga nagrađenih Evropskom nagradom za književnost, prevodioce, manje zastupljene jezike i žanrove; prezentaciju starijih i novih generacija priznatih autorki; društveno odgovorno ponašanje i unapređenje stanja rodne ravnopravnosti u Srbiji.