Info dani u Preševu i Leskovcu

Info dani u Preševu i Leskovcu

02/02/2018

Info dani o programu Kreativna Evropa biće održani 8. februara u Leskovcu, u Leskovačkom kulturnom centru s početkom u 14 časova i 9. februara u Preševu, u Kancelariji za mlade s početkom u 13 časova.

U cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti o programu i konkursnoj proceduri govoriće Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijsku podršku ovog programa.

Prezentacija je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština na jugu Srbije – rukovodioci i zaposleni u muzejima, pozorištima, bibliotekama, arhivima, kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva.

Jedan od važnih ciljeva Deska Kreativna Evropa Srbija jeste davanje doprinosa demetropolizaciji Srbije, zbog čega se aktivnosti Deska odvijaju ne samo van Beograda, već i van većih gradskih centara. Ujedno, ove aktivnosti Deska usmerene su ka jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u oblasti međunarodne saradnje.