U martu: rapisivanje konkursa Književni prevodi 2019

U martu: rapisivanje konkursa Književni prevodi 2019

02/02/2018

Konkurs za književne prevode programa Kreativna Evropa očekuje se da će biti raspisan početkom marta 2018. godine.

Okvirni raspored:

– Objava poziva: druga nedelja marta 2018. god.

– Rok za konkurisanje: druga nedelja maja 2018 god.

– Rezultati: Krajem avgusta, početkom septembra 2018. god.

Kategorije:

U zavisnosti od trajanja, potreba, prirode i ciljeva projekata, izdavačke kuće mogu birati kategoriju u kojoj će konkurisati:

– Kategorija 1 – dvogodišnji projekti

Ova kategorija projekata podrazumeva prevod i promociju paketa od 3 do 10 kvalifikovanih dela fikcije sa i na kvalifikovane jezike tokom 2 godine.

U ovoj kategoriji očekivani grant za projekat ne sme prelaziti 100.000€, što predstavlja do 50% dozvoljenih troškova.

-Kategorija 2 – Okvirni sporazumi o partnerstvu (3 godine)

Ova kategorija projekata, s maksimalnim trajanjem do 3 godine, podrazumeva prevod i promociju paketa od 3 do 10 kvalifikovanih dela fikcije sa i na kvalifikovane jezike u toku jedne godine; Drugim rečima, izdavačke kuće koje budu ostvarile podršku u ovoj kategoriji će se obavezati da prevedu, izdaju i promovišu od 9 do 30 knjiga tokom trogodišnjeg trajanja projekta.

Očekivani godišnji grant za projekte u ovoj kategoriji podrške ne sme preći 100.000€ po godini (ili 300.000€ tokom trogodišnjeg trajanja okvirnog sporazuma o partnerstvu) što predstavlja do 50% dozvoljenih troškova.

Okvirni budžet:

Okvirno, ukupan raspoloživi budžet za kofinansiranje projekata u okviru ovog poziva (kategorija 1 i kategorija 2) iznosi 3.6 miliona evra.

Kriterijumi za podršku:

Kandidati koji ispunjavaju uslove za obe kategorije biće ocenjeni na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Relevantnost (40 poena): ovim kriterijumom se ocenjuje kako će projekat doprineti transnacionalnoj cirkulaciji i raznolikosti dela evropske književnosti, kao i unapređenju njihove dostupnosti.

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (25 poena): ovim kriterijumom se ocenjuje kako je osmišljena implementacija projekta (kvalitet dela koja se prevode, iskustvo angažovanih na projektu i organizacija rada).

3. Promocija i diseminacija u Evropi i šire (20 poena): Ako projekat sadrži knjige dobitnika Nagrade Evropske unije za književnost, posebna pažnja se posvećuje adekvatnom promovisanju njihovog dela.

4. Dobitnici Nagrade Evropske unije za književnost (15 poena): Dodatni poene se automatski dodeljuju aplikacijama koje sadrže kvalifikovane knjige nagrađene Nagradom Evropske unije za književnost (5 poena po knjizi za najviše 3 knjige, što čini maksumim od 15 „automatskih poena“).