Konkursni poziv EU nagrada za popularnu i savremenu muziku

Konkursni poziv EU nagrada za popularnu i savremenu muziku

05/03/2018

Poziv za predloge projekata organizacije i administracije nagrade Evropske unije za popularnu i savremenu muziku, odnosno odabir i podršku organizacija i/ili konzorcijuma koji bi sprovodili projekat nagrade u periodu od 2018. do 2021. godine (ciklus nagrađivanja u 2019, 2020. i 2021. godini).

Nagrada Evropske unije za popularnu i savremenu muzikuje jedna od posebnih inicijativa koje se implementiraju u okviru potprograma Kultura, Kreativne Evrope – glavni program Evropske unije za podršku razvoja kulturnog i kreativnog sektora. Opšti cilj nagrade je podrška umetnicima u razvoju, kao i promocija savremenog, popularnog evropskog repertoara.

Rok za konkurisanje je 21. april 2018. godine u 12 časova po srednjeevropskom vremenu.

Nagrada Evropske unije uspostavljena je na jedinstven način, tako da ističe i promoviše raznovrsnost evropskog muzičkog repertoara, slavi međunarodni uspeh evropskih talenata na početku karijere, i dopire do nove, naročito mlade publike. Međutim, postoji potencijal nagrade koji nije razvijan, naročito u razvoju doprinosa ekonomije muzičke industrije i jačanja evropskog identiteta, participativnosti i kreativnosti. Preldlog nove nagrade bi trebalo da da odgovarajuće odgovore na potrebe mladih umetnika, ono za čim profesionalci u muzici tragaju, kao i šta muzička publika očekuje.

Više informacija pogledajte na sajtu Evropske komisije.