Najnovije vesti u vezi s konkursom za književne prevode

Najnovije vesti u vezi s konkursom za književne prevode

23/03/2018

Poziv za književne prevode 2019 trebalo bi da bude objavljen uskoro, najverovatnije pre uskršnjih praznika. Kao što je i najavljeno izdavači koji konkurišu moraće da se odluče za jednu od dve moguće kategorije projekata: kategorija 1 – dvogodišnji projekti prevođenja, kategorija 2 – trogodišnji okvirni plan prevođenja.

U pogledu izmena u odnosu na prethodne pozive, postojaće manje promene u kategoriji 1 – dvogodišnjih projekata prevođenja:

– Paket knjiga koji se predlaže za prevođenje i dalje se mora obrazložiti u formularu, ali će evaluaciona pitanja biti izmeštena u poseban Word dokument u cilju jednostavnijeg pisanja i čitanja odgovora;

– Evaluaciona pitanja o relevantnosti i kvalitetu ostaju uglavnom neizmenjena (nema više pitanja o sastavu tima i vremenskom rasporedu), ali treba pažljivo obratiti pažnju na tekst pitanja;

– Promotivne aktivnosti koje će biti primenjivane moraju biti obrazložene za svaku knjigu;

– Promotivne aktivnosti izabranih knjiga je ugovorna obaveza: i dalje ima previše izdavačkih kuća koje obećavaju ali ne sprovode promotivne aktivnosti koje su planirane projektom. Ukoliko paket knjiga nije propisno promovisan u skladu s ambicijama planiranim projektom, izdavačka kuća će biti sankcionisana finansijskim penalima u poslednjim isplatama;

– Projektima bi trebalo obezbediti cirkulaciju raznolikog književnog stvaralaštva, a naročito uticati na razvoj čitalačke publike;

– Treba razlikovati distribuciju i promociju (čak i ako je to povezano);

– Strategije promocije i distribucije moraju imati smisla: npr. (za izdavače van engleskog govornog područja) nema potrebe prevoditi knjigu na engleski jezik ukoliko niste osmislili adekvatnu strategiju distribucije (i promocije) na engleskom tržištu;

– Vidljivost Evropske unije očekuje se da bude osmišljena kreativnije od samo vidljivog logotipa na knjigama (što svakako predstavlja obavezu). To podjednako važi i za vidljivost prevodilaca.

– Knjige nagrađene Evropskom nagradom za književnost i dalje će se bodovati s 15 poena: 5 poena po knjizi, maksimalno 3 knjige.

 
Izmene u kategoriji 2 – trogodišnjih projekata prevođenja:

– Važi isto što je navedeno za kategoriju 1;

– Izdavačke kuće će obrazlagati ciljeve i strategiju za 3 godine trajanja projekta, sa kratkim opisom aktivnosti koje su planirane za drugu i treću godinu;

– Projekti će biti ocenjivani u odnosu na celokupnu strategiju i paket knjiga planiran za prevođenje u prvoj godini. U predlozima projekata se ne moraju navoditi naslovi knjiga koje će biti prevođene u drugoj i trećoj godini, ali se moraju navesti minimalni broj knjiga u drugoj i trećoj godini za koje se izdavači obavezuju (najmanje 3, a najviše 10 knjiga), kao i obim prevoda sa manje korišćenih jezika na manje korišćene; ili s manje korišćenih na „velike“ evropske jezike; ili manje zastupljenih žanrova. Navedeni minimum se mora poštovati (s tim da se može prevoditi i više, do 10 knjiga), kao i obim. Ukoliko ne, Evropska komisija može odbaciti projekat kao nepodoban.

– To se najpre čini kako bi se izbegle situacije u kojima izdavačke kuće projekate realizuju po planu u prvoj godini, a onda oslabe u pogledu kvaliteta i kvantiteta u drugoj ili trećoj godini (jer se to nije ocenjivalo).

– Kao podsetnik, knjige prevedene u jednoj godini, mogu se objaviti i promovisati u narednoj godini (veća fleksibilnost).