Projekti kulturne i kreativne industrije

Projekti kulturne i kreativne industrije

08/05/2018

Finansije, učenje, inovacije i patenti za kulturne i kreativne industrije

Važnost kulturnih i kreativnih industrija prepoznata je u različitim dokumentima kulturne politike, kao i Rezoluciji Evropskog parlamenta o koherentnoj politici EU za kulturne i kreativne industrije donteoj u decembru 2016. godine. Rezolucija parlamenta naglašava važnost kulturnih i kreativnih industrija ( u nastavku KKI) u ekonomiji i stvaranju radnih mesta, promovisanju i očuvanju kulturne raznolikosti, jačanju socijalne kohezije i povećanju atraktivnosti Evrope na međunarodnom nivou. KKI igraju ključnu ulogu u Evropi u pogledu reindustrijalizacije i inovacija u mnogim drugim sektorima, od proizvodnje do obrazovanja ili socijalnog uključivanja.

Godišnji program rada 2018. godine za realizaciju Pilot projekta “Finansiranje, učenje, inovacije i patente za kulturne i kreativne industrije” predviđa uspostavljanje poziva za podnošenje predloga projekata, od kojih će jedan biti podržan sredstvima sa 1 milion evra.

Opšti cilj ovog pilot poziva je definisanje i testiranje politika i aktivnosti za održavanje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija i stvaranje međusektorskih prednosti i prepleta u različitim oblastima i sektorima s kojima se povezuju KKI.

Pilot projekat treba da pokriva naročito aspekte koji se tiču finansija, učenja, inovacija i patenata:

Finansije (izrada smernica, praćenje aktivnosti KKI u Evropi)
Učenje (sistem klasifikacije veština za podršku, definisanje smernica za razvoj veština u KKI, aktivnosti diseminacije)
Inovacije (smernice za razvoj KKI, primeri dobre prakse i manifestacije na inovativnim modelima, razmena između peer-to-peer hubova)
Patentiranje (analiza, studije slučaja i preporuke)

Ugovor o dodeli granta koji proizilazi iz ovog poziva za predloge će biti dodeljen jednom projektu. Cilj ovog poziva je odabrati organizaciju koja će koordinirati i organizovati različite aktivnosti sa kulturnim i kreativnim profesionalcima i preduzetnicima, posebno malim i sredžim preduzećima i mikro-preduzećima, kao i drugim zainteresovanim stranama.

Trajanje projekta je 28 meseci. Planirani datum početka trebalo bi da bude najkasnije do 1. marta 2019. godine. Više informacija možete pronaći ovde.