Muzika pokreće Evropu

Muzika pokreće Evropu

31/05/2018

Muzika pokreće Evropu je sveobuhvatno ime za inicijative Evropske komisije koje podržavaju evropski muzički sektor.

Objavljena su dva poziva i dva tendera u sklopu pilot projekta Muzika pokreće Evropu, koji prestavljaju pokušaj da se testiraju odgovarajuće akcije u cilju što bolje podrške Evropske unije oblasti muzike nakon 2020 godine:

Poziv: Projekti obuke za mlade muzičke profesionalce

Kroz ovaj poziv podržaće se do 10 pilot programa obuke za mlade profesionalce u muzičkom sektoru, koji testiraju male modele unapređenja kapaciteta i otpornosti sektora i doprineti njegovoj profesionalizaciji. Naučene lekcije iz ovih predloga pilot obuka trebalo bi da poboljšaju razumevanje sektora u kontekstu profesionalizacije.

Rok: 27. avgust 2018. god.

Poziv: Onlajn i oflajn distribucija

Opšti cilj ovog poziva je podrška evropskoj muzičkoj raznolikosti identifikovanjem i podrškom postojećih inovativnih metoda koji promovišu onlajn i oflajn distribucijske modele, kao i nove ideje kroz izbor 10 projekata.

Ovi predlozi treba da poboljšaju prekograničnu cirkulaciju muzičkog repertoara kako bi prevazišli postojeće prepreke koje nameću međunarodni hitovi ili druge prepreke, kao što su vidljivost, jezik i fragmentacija tržišta u muzičkom sektoru.

Rok: 10. septembar 2018. god.

Tender: Evropska strategija izvoza muzike

Opšti cilj ovog tendera je razviti predlog za Evropsku strategiju izvoza muzike koja bi promovisala muzičku raznolikost i talenat Evrope i povećala konkurentnost evropskog muzičkog sektora na međunarodnom tržištu. Strategija bi trebalo da pomogne kreatorima kulturnih politika da donose bolje informisane odluke o muzičkom izvozu i omogući donosiocima odluka u oblasti muzike da usklade svoje izbore u skladu s tim.

Rok: 29. jun 2018. god.

Tender: Opservatorija

Cilj je osmisliti studiju izvodljivosti za uspostavljanje evropske muzičke opservatorije i napraviti analizu potreba u pogledu finansiranja muzičkog sektora.
Rok: 2. jul 2018. god.

Pozivi i tenderi imaju različite smjernice i različite rokove. Više informacija možete pronaći ovde.