Monthly Archives: June 2018

Otvoreni poziv – turizam, kultura i kreativnost

29/06/2018

Podrška razvoju i promovisanju transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda — eksploatisanje sinergije između turizma i kulturnih i kreativnih industrija

Ovaj poziv za predloge usmeren je ka podršci projektima koji su fokusirani na postojeća ili nova turistička iskustva zasnovana na kreativnom I potencijalu za inovacije KKI u razvijanju usluga i proizvoda. Želja Evropske Komisije je da podrži projekte koji su inovativni po pristupu, predlažu održiva rešenja i zasnovani su na bliskoj saradnji sa i uključivanju malih i srednjih preduzeća i profesionalaca u KKI.

Opšti cilj ove inicijative je istraživanje efekta prelivanja kulture i kreativnosti na turističke proizvode i usluge u sledećem smislu: \

– Revitalizacija turističkih atrakcija i destinacija i diversifikacija transnacionalnih turističkih iskustava
– Prolongiranje sezonalnosti EU destinacija i/ili unapređenje održivosti turističkih ponuda
– Podsticanje inovacija širom transnacionalnih turističkih lanaca vrednosti

Specifični ciljevi inicijative su:

– Razvoj inovativnih rešenja ili upravljačkih alata za turističke atrakcije ili destinacije putem saradnje između turizma i KKI malih i srednjih preduzeća
– Istraživanje novih načina privlačenja posetilaca, uz pomoć KKI kompanija ili profesionalaca, u cilju revitalizacije postojećih turističkih proizvoda /usluga i/ili stvaranja novih
– Uspostavljanje stabilnih javno-privatnih partnerstava u polju turizma i KKI i staranje o razmeni znanja i iskustava u okviru partnerstava

Uzimajući sve iznad pomenuto u obzir, ovaj poziv za predloge namenjen je sufinansiranju projekata naročito fokusiranih na transnacionalnu saradnju između turizma i KKI malih i srednjih preduzeća u cilju razvitka inovativnih, ali opipljivih turističkih ponuda. Ova vrsta turističkih ponuda trebalo bi da iskoristi kreativni potencijal KKI u cilju razvijanja inovativnih usluga i proizvoda i/ili upotrebe kulturnog ili kreativnog sadržaja zarad unapređenja postojećih ili razvijanja novih turističkih iskustava.

Podobnost aplikanata

Aplikanti moraju da budu pravna lica i da spadaju u definiciju makar jedne of ciljnih organizacija pomenutih u Odeljku 6 ovog poziva kao i da su aktivni u polju turizma, kulturnih i kreativnih industrija (KKI).

Podobni su isključivo aplikanti iz pravnih lica osnovanih u sledećim zemljama:

– Zemlje članice EU
– Zemlje učesnice COSME programa u skladu sa Članom 6 COSME Regulative

Za aplikante iz Velike Britanije: Molimo vas imajte u vidu da se kriterijumi podobnosti moraju poštovati tokom čitavog trajanja granta. Ukoliko se Ujedinjeno Kraljevstvo povuče iz EU tokom trajanja perioda granta, a da pritom ne potpiše ugovor sa EU koji specifično utvrđuje da su britanski aplikanti I dalje podobni, prestaće finansiranje od strane EU (dok će se, gde god moguće, vase učešće nastaviti) ili će biti zahtevano da napustite projekat na osnovu Člana 34.3.1(b) ugovora o grantu.

Molimo vas takođe imajte u vidu da konzorcijum mora da okuplja minimalno 6 a maksimalno 8 članova /partnera—različitih pravnih lica—koji pokrivaju minimalno 5 podobnih zemalja—kao što je navedeno u Odeljku 6.

Konzorcijum se mora sastojati minimalno od:

1. Četiri mala i srednja preduzeća: 2 aktivna u turizmu i 2 u KKI sektoru;
2. Jednog nacionalnog ili regionalnog ili lokalnog predstavnika javne vlasti

Za više detalja, molimo vas da se osvrnete na tekst poziva koji možete naći ispod.

Podnošenje predloga

Rok za elektronsko podnošenje je 19. jul 2018. godine u 17.00 časova (po briselskom vremenu).

Pristupite Portalu za učesnike za pisanje nacrta i podnošenje predloga. 

Važna napomena

U slučaju tehničkih problema pri upotrebi sistema za podnošenje predloga, molimo vas da kontaktirate podršku na: EC-RESEARCH-IT-HELPDESK@ec.europa.eu Tel: +32 (2) 29 92222 (tokom radnog vremena).

Referentni kod ovog elektronskog podneska je COS-TOURSYN-2018-3-01.

Info događaj

Opšti “COSME Info Dan: Mogućnosti učešća u pozivima za predloge ” održan je 11. juna 2018. godine u EASME kancelarijama u Briselu. Dodatne informacije dostupne su na internet stranici

Pretraga partnera i prethodnih projekata

Ukoliko tražite partnere za prijavljivanje na ovaj poziv, uzmite u obzir korišćenje Cordis baze podataka gde ćete moći da napravite zahteve za partnerstvo. Oni koji već imaju Partner nalog u Cordis bazi podataka mogu da izaberu specifični COSME poziv kada kreiraju zahtev za partnerstvo. Posle ovoga svaki zahtev za partnerstvo biće prikazan kao povezan sa pozivom kako bi privukao ostale koji su zainteresovani za isti poziv.

U slučaju da nemate nalog, možete da ga napravite. Ukoliki budete imali poteškoće sa Cordis bazom podataka, molimo vas da kontaktirate Cordis korisničku podršku.

Takođe, možete da kontaktirate najbližeg Enterprise Europe Network eksperta koji će vam pomoći u pronalaženju potencijalnih partnera.

Još jedan koristan izvor informacija o prošlim i postojećim projektima koji se sufinansiraju u okviru COSME programa dostupan je putem COSME Hub-a.

Pitanja/Odgovori

Potencijalni aplikanti bi trebalo da upute sva pitanja vezana za sadržaj ovog poziva i-mejlom na EASME-COSME-TOURSYN-2018@ec.europa.eu . Odgovori će biti ponuđeni samo na pitanja poslata na ovu adresu.

Odgovori će biti objavljivani periodično i u razumnom vremenskom roku na ovoj stranici. (pogledajte Često postavljana pitanja ispod).

Rok za podnošenje pitanja vezana za sadržaj ovoh poziva je: 12. jul 2018. godine.

Informacije za aplikante o rezultatima evaluacije

EASME eksperti biće u mogućnosti da obaveste aplikante o ishodu evaluacija tokom decembra 2018. godine.


Konkurs za organizaciju Evropske nagrade za kulturno nasleđe

27/06/2018

Svrha ovog poziva za podnošenje predloga je odabir organizacije/konzorcijuma koji može organizovati dodelu nagrade Evropske kulturne baštine za period 2019-2021. (od izdanja 2019. godine sa pripremnim radom u 2018. godini). Rad podrazumeva organizovanje procedura za izbor dobitnika nagrada, organizaciju dodele nagrada i promociju nagrada i njihovih pobednika. Treba naglasiti veću vidljivost nagrada putem komunikacije i mrežnih aktivnosti unutar sektora radi razmene informacija i najboljih praksi.

Cilj ovog poziva za podnošenje predloga je da se osigura nastavak dodeljivanja nagrade Evropske unije za kulturno nasleđe pod novim nazivom Evropska nagrada za kulturno nasleđe nakon izdanja iz 2018. godine, a u skladu sa ciljevima Evropske godine kulturnog nasleđa.

Rok za prijavu je 17. avgust 2018. godine. Više informacija pogledajte ovde.


Poziv za Predloge – Organizacija Nagrade Evropske unije za književnost (EUPL)

05/06/2018

Cilj ovog poziva za predloge projekata je odabir organizacije ili konzorcijuma koji može da organizuje i implementira Nagradu Evropske unije za književnost (EUPL) tokom sledeće tri godine 2019-2021. godine.

EUPL je nagrada za književni talenat koja se svake godine dodeljuje novim evropskim autorima za nedavno objavljene književne radove iz oblasti fikcije. Nagradu je pokrenula Evropska komisija 2009. godine i ona je otvorena za sve zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa.

EUPL ima za cilj da:

• prikaže i naglasi raznoliko bogatstvo evropske savremene fikcije;
• unapredi profil pisaca dobitnika nagrade van zemlje njihovog porekla i da im pomogne da pređu granice i dopru do šireg čitalaštva;
• podigne svest i stimuliše zainteresovanost u čitavom sektoru knjige za književnu raznovrsnost u Evropi;
• aktivno promoviše objavljivanje, prevod, prodaju i čitanje knjiga iz drugih evropskih zemalja;
• podstakne transnacionalnu cirkulaciju književnosti, kako u Evropi tako i na međunarodnom nivou.

Ukupni budžet za sufinansiranje u okviru EUPL za 2019. godinu procenjen je na 500.000,00 EUR. Ovaj EU grant ograničen je na maksimalni udeo sufinansiranja od 80%.

Rok: 14/09/2018 19:00 CET

Detalje poziva molimo pročitajte ovde.


Radionica „Kulturno nasleđe u funkciji razvoja kulturnog turizma“

04/06/2018

U okviru trećeg dana Foruma Kreativna Evropa 2018, 22. juna u prostoru Vukove zadužbine, Kralja Milana br. 2 s početkom u 10 časova biće održana radionica „Kulturno nasleđe u funkciji razvoja kulturnog turizma“.

Kulturni turizam je jedan od najbrže rastućih vidova turizma današnjice sa učešćem od 40% u evropskom turizmu. Upravo kulturno nasleđe često predstavlja okosnicu razvoja turizma, dok turizam može doprineti njegovom očuvanju, revitalizaciji i promociji, i pored ekonomskog efekta, unaprediti svest i brigu o kulturnim resursima.

Radionica je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi i svim zainteresovanim za razvijanje projekata kulturnog turizma, a naročito onima koji se pripremaju za konkurisanje na program Kreativna Evropa.

Cilj radionice je da podstakne učesnike na razmišljanje u pravcu interpretacije i korišćenja kulturnog nasleđa za kreiranje novih turističkih sadržaja.

Učesnici radionice će se upoznati sa pojmom i značajem kulturnog turizma, kao i primerima projekata u Srbiji i Evropi. Glavni deo radionice biće posvećen radu u grupama u cilju osmišljavanja i razvijanja projektnih aktivnosti i načinu korišćenja kulturnog nasleđa u svrhu razvoja turizma, a na određenom primeru kulturnog resursa u Srbiji.

Radionicu vodi Lana Gunjić, diplomirani turizmolog i master menadžer u kulturi.

Kako biste se prijavili za učešće u radionici potrebno je da popunite prijavu koja se nalazi na ovom linku do nedelje 17. juna u 17 časova. Broj učesnika u radionici je ograničen.

Obaveštavamo vas da je 18. juna donesena odluka o rezultatima prijava za učešće u radionici. Spisak učesnika možete preuzeti ovde.

Lana Gunjić (Beograd, 1991), turizmolog i master kulturne politike i menadžmenta u kulturi, diplomirala je na Geografskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu – odsek turizmologija (2014), a potom završila interdisciplinarne studije na UNESKO-voj katedri Cultural Policy and Management, zajedničkom programu sa Univerzitetom Lion 2, u Francuskoj (2015). Predsednica je udruženja „Mladi za turizam“ (2015-) u kome je aktivna od 2011. godine, radeći na organizaciji seminara, vođenju radionica i realizaciji projekata. Radila je kao saradnica časopisa „Turistički putokaz“ (2011, 2012), prakse u Turističkoj organizaciji Beograda (2013) i Kulturnom centru Srbije u Parizu (2015). Bila je koordinator Beogradskog irskog festivala (2016). Saradnica na projektima u kulturi i turizmu, a trenutno angažovana na EU projektu „Supervision of works for rehabilitation of the Franciscan Monastery in Bač“ kao junior tourism expert. Radi kao koordinator u Asocijaciji nezavisna kulturna scena Srbije.


Archives