Konkurs za organizaciju Evropske nagrade za kulturno nasleđe

Konkurs za organizaciju Evropske nagrade za kulturno nasleđe

27/06/2018

Svrha ovog poziva za podnošenje predloga je odabir organizacije/konzorcijuma koji može organizovati dodelu nagrade Evropske kulturne baštine za period 2019-2021. (od izdanja 2019. godine sa pripremnim radom u 2018. godini). Rad podrazumeva organizovanje procedura za izbor dobitnika nagrada, organizaciju dodele nagrada i promociju nagrada i njihovih pobednika. Treba naglasiti veću vidljivost nagrada putem komunikacije i mrežnih aktivnosti unutar sektora radi razmene informacija i najboljih praksi.

Cilj ovog poziva za podnošenje predloga je da se osigura nastavak dodeljivanja nagrade Evropske unije za kulturno nasleđe pod novim nazivom Evropska nagrada za kulturno nasleđe nakon izdanja iz 2018. godine, a u skladu sa ciljevima Evropske godine kulturnog nasleđa.

Rok za prijavu je 17. avgust 2018. godine. Više informacija pogledajte ovde.