Otvoreni poziv – turizam, kultura i kreativnost

Otvoreni poziv – turizam, kultura i kreativnost

29/06/2018

Podrška razvoju i promovisanju transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda — eksploatisanje sinergije između turizma i kulturnih i kreativnih industrija

Ovaj poziv za predloge usmeren je ka podršci projektima koji su fokusirani na postojeća ili nova turistička iskustva zasnovana na kreativnom I potencijalu za inovacije KKI u razvijanju usluga i proizvoda. Želja Evropske Komisije je da podrži projekte koji su inovativni po pristupu, predlažu održiva rešenja i zasnovani su na bliskoj saradnji sa i uključivanju malih i srednjih preduzeća i profesionalaca u KKI.

Opšti cilj ove inicijative je istraživanje efekta prelivanja kulture i kreativnosti na turističke proizvode i usluge u sledećem smislu: \

– Revitalizacija turističkih atrakcija i destinacija i diversifikacija transnacionalnih turističkih iskustava
– Prolongiranje sezonalnosti EU destinacija i/ili unapređenje održivosti turističkih ponuda
– Podsticanje inovacija širom transnacionalnih turističkih lanaca vrednosti

Specifični ciljevi inicijative su:

– Razvoj inovativnih rešenja ili upravljačkih alata za turističke atrakcije ili destinacije putem saradnje između turizma i KKI malih i srednjih preduzeća
– Istraživanje novih načina privlačenja posetilaca, uz pomoć KKI kompanija ili profesionalaca, u cilju revitalizacije postojećih turističkih proizvoda /usluga i/ili stvaranja novih
– Uspostavljanje stabilnih javno-privatnih partnerstava u polju turizma i KKI i staranje o razmeni znanja i iskustava u okviru partnerstava

Uzimajući sve iznad pomenuto u obzir, ovaj poziv za predloge namenjen je sufinansiranju projekata naročito fokusiranih na transnacionalnu saradnju između turizma i KKI malih i srednjih preduzeća u cilju razvitka inovativnih, ali opipljivih turističkih ponuda. Ova vrsta turističkih ponuda trebalo bi da iskoristi kreativni potencijal KKI u cilju razvijanja inovativnih usluga i proizvoda i/ili upotrebe kulturnog ili kreativnog sadržaja zarad unapređenja postojećih ili razvijanja novih turističkih iskustava.

Podobnost aplikanata

Aplikanti moraju da budu pravna lica i da spadaju u definiciju makar jedne of ciljnih organizacija pomenutih u Odeljku 6 ovog poziva kao i da su aktivni u polju turizma, kulturnih i kreativnih industrija (KKI).

Podobni su isključivo aplikanti iz pravnih lica osnovanih u sledećim zemljama:

– Zemlje članice EU
– Zemlje učesnice COSME programa u skladu sa Članom 6 COSME Regulative

Za aplikante iz Velike Britanije: Molimo vas imajte u vidu da se kriterijumi podobnosti moraju poštovati tokom čitavog trajanja granta. Ukoliko se Ujedinjeno Kraljevstvo povuče iz EU tokom trajanja perioda granta, a da pritom ne potpiše ugovor sa EU koji specifično utvrđuje da su britanski aplikanti I dalje podobni, prestaće finansiranje od strane EU (dok će se, gde god moguće, vase učešće nastaviti) ili će biti zahtevano da napustite projekat na osnovu Člana 34.3.1(b) ugovora o grantu.

Molimo vas takođe imajte u vidu da konzorcijum mora da okuplja minimalno 6 a maksimalno 8 članova /partnera—različitih pravnih lica—koji pokrivaju minimalno 5 podobnih zemalja—kao što je navedeno u Odeljku 6.

Konzorcijum se mora sastojati minimalno od:

1. Četiri mala i srednja preduzeća: 2 aktivna u turizmu i 2 u KKI sektoru;
2. Jednog nacionalnog ili regionalnog ili lokalnog predstavnika javne vlasti

Za više detalja, molimo vas da se osvrnete na tekst poziva koji možete naći ispod.

Podnošenje predloga

Rok za elektronsko podnošenje je 19. jul 2018. godine u 17.00 časova (po briselskom vremenu).

Pristupite Portalu za učesnike za pisanje nacrta i podnošenje predloga. 

Važna napomena

U slučaju tehničkih problema pri upotrebi sistema za podnošenje predloga, molimo vas da kontaktirate podršku na: EC-RESEARCH-IT-HELPDESK@ec.europa.eu Tel: +32 (2) 29 92222 (tokom radnog vremena).

Referentni kod ovog elektronskog podneska je COS-TOURSYN-2018-3-01.

Info događaj

Opšti “COSME Info Dan: Mogućnosti učešća u pozivima za predloge ” održan je 11. juna 2018. godine u EASME kancelarijama u Briselu. Dodatne informacije dostupne su na internet stranici

Pretraga partnera i prethodnih projekata

Ukoliko tražite partnere za prijavljivanje na ovaj poziv, uzmite u obzir korišćenje Cordis baze podataka gde ćete moći da napravite zahteve za partnerstvo. Oni koji već imaju Partner nalog u Cordis bazi podataka mogu da izaberu specifični COSME poziv kada kreiraju zahtev za partnerstvo. Posle ovoga svaki zahtev za partnerstvo biće prikazan kao povezan sa pozivom kako bi privukao ostale koji su zainteresovani za isti poziv.

U slučaju da nemate nalog, možete da ga napravite. Ukoliki budete imali poteškoće sa Cordis bazom podataka, molimo vas da kontaktirate Cordis korisničku podršku.

Takođe, možete da kontaktirate najbližeg Enterprise Europe Network eksperta koji će vam pomoći u pronalaženju potencijalnih partnera.

Još jedan koristan izvor informacija o prošlim i postojećim projektima koji se sufinansiraju u okviru COSME programa dostupan je putem COSME Hub-a.

Pitanja/Odgovori

Potencijalni aplikanti bi trebalo da upute sva pitanja vezana za sadržaj ovog poziva i-mejlom na EASME-COSME-TOURSYN-2018@ec.europa.eu . Odgovori će biti ponuđeni samo na pitanja poslata na ovu adresu.

Odgovori će biti objavljivani periodično i u razumnom vremenskom roku na ovoj stranici. (pogledajte Često postavljana pitanja ispod).

Rok za podnošenje pitanja vezana za sadržaj ovoh poziva je: 12. jul 2018. godine.

Informacije za aplikante o rezultatima evaluacije

EASME eksperti biće u mogućnosti da obaveste aplikante o ishodu evaluacija tokom decembra 2018. godine.