Monthly Archives: September 2018

Osmišljavanje i upravljanje aktivnostima umrežavanja i izgradnje kapaciteta za lokalitete sa Oznakom Evropske Baštine

15/09/2018

Aktivnosti koju ovaj poziv za učešće podrazumeva, trebalo bi da doprinesu opštim ciljevima akcije Oznake Evropske Baštine da „ojača osećaj pripadnosti Uniji kod evropskih građana, a naročito kod mladih ljudi, na osnovu zajedničkih vrednosti i elemenata evropske istorije i kulturnog nasleđa, kao i poštovanje nacionalnog i regionalnog diverziteta, i osnaživanja interkulturnog dijaloga“.

Cilj ovog poziva je odabir koordinatora (jednog pravnog lica ili konzorcijuma organizacija) u svrhu pokretanja aktivnosti umrežavanja, izgradnje kapaciteta i razmene najboljih praksi između OEB lokaliteta, kao i aktivnosti vezane za ovu akciju koje se tiču komunikacije i promocije, na taj način doprinoseći sledećim ciljevima:

  • Promocija umrežavanja OEB lokaliteta.
  • Podsticanje lokaliteta na razvijanje zajedničkih projekata kao što su programi razmene mladih i volonterski programi, mobilnost zaposlenih, udružene kustoske aktivnosti, itd.
  • Povećanje kapaciteta lokaliteta da nastupaju na međunarodnom nivou, putem obuke upravitelja lokaliteta i razmene zaposlenih između OEB lokaliteta.
  • Podrška razvoju zajedničkih obrazovnih programa i zajedničkih marketinških i turističkih proizvoda.
  • Povećanje vidljivosti ove EU akcije i OEB lokaliteta.

Rok: 03/01/2019 – 13:00 po vremenu u Briselu

Više informacija možete da pronađete ovde.


Javni poziv za učešće na obuci „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“

14/09/2018

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje obuku pod nazivom „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“ koja će biti održana od 22-23. oktobra 2018. godine u Centru za privredno-tehnološki razvoj CEPTOR na Andrevlju.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su: Prioriteti i ciljevi programa Kreativna Evropa kroz podržane projekte; Kultura i kreativne industrije; Kako naći partnere i zašto su partnerstva važna; Finansijsko planiranje i upravljanje projektima; Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti;

Cilj obuke

Cilj obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet projektne ideje i potencijalnih partnerstava. Kvalitet projektne ideje meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;

2. Na obuku se mogu prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;

3. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti na: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 01. oktobra 2018. godine u 15.00 časova. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Književni prevodi u Kreativnoj Evropi

13/09/2018

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa EU info centrom i Srpskim književnim društvom organizuje predstavljanje iskustva učešća Srbije na konkursu za književne prevode u sredu, 26. septembra u 13 časova u prostoru Srpskog književnog društva (Francuska 7).

Povod za organizovanje događaja je obeležavanje Evropskog dana jezika, a u okviru programa će biti prestavljeni projekti domaćih izdavačkih kuća koje učestvuju u programu Kreativna Evropa:

Marija Vukosavljević iz Izdavačke kuće „Odiseja“ govoriće o višegodišnjem iskustvu konkurisanja i aktuelnom projektu „Stari kontinent, novi ljudi: pronalaženje sopstvenog mesta“.

Nina Gugleta iz Izdavačke kuće „Arete“ predstaviće prvi projekat književnih prevoda u okviru programa Kreativna Evropa, kao i nove naslove koji su upravo izdati kroz projekat „Evropska književnost danas: univerzalne priče o ličnim revolucijama“.

Dok će Ljubica Pupezin iz Izdavačke kuće „Štrik“ predstaviti projekat „Ženski Dekameron: za novu renesansu u evropskoj književnosti“, koji je takođe ostvario podršku programa u prošloj godini.

Razgovor će voditi Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Deska Kreativna Evropa Srbija.


Javno-civilna partnerstva u kulturi

11/09/2018

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Alternativnim umetničkim prostorom “Kvaka 22” organizuje događaj “Javno-civilna partnerstva u kulturi” u sredu, 10. oktobra u 14h u Kvaci 22 (Ruzveltova 39, Beograd).

Događaj se organizuje u cilju boljeg upoznavanja predstavnika javnog i civilnog sektora kulture u Srbiji, a s idejom da se prilikom susreta prepoznaju mogućnosti za nove saradnje, međusobno učenje i zajedničke poduhvate.

Većina projekata u Kreativnoj Evropi uključuje partnerstvo javnih i civilnih organizacija. U Srbiji ovakav vid povezivanja nije ustaljena praksa, tako da je Kreativna Evropa upravo prostor koji može da posluži jačanju saradnje i udruživanju kapaciteta. Partnerstvo javnih i civilnih organizacija i jednima i drugima može u mnoge da doprinese: javne ustanove imaju infrastrukturu, bogate arhive, delom osigurane finansije, dok su organizacije civilnog društva u situaciji da prikupljaju sredstva i projektno razmišljaju, te imaju specifična znanja poput rada s posebnim grupama publike.

Događaj je jedinstvena prilika da se na jednom mestu sretnu predstavnici javnih i civilnih, manjih i većih organizacija, tek osnovanih i onih sa tradicijom, oni koji rade u srodnim ili potpuno različitim područjima, oni koji žele da steknu nova znanja i oni koji mogu da ih prenesu!

Za učešće se mogu prijaviti sve ustanove i organizacije u kulturi koje imaju želju da ostvare nova partnerstva i konkurišu na program Kreativna Evropa.

Broj učesnika je ograničen, a možete se prijaviti popunjavanjem prijave do 3. oktobra u podne.

Vidimo se u Kvaci 22!


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na Journées pour une Europe creative 2018

07/09/2018

Saradnja sa Deskom Kreativna Evropa Francuska realizovana je u okviru manifestacije Journées pour une Europe creative – Édition 2018 u Parizu 5. i 6. septembra 2018. godine. Događaj je bio usredsređen na prakse saradnje koje čine zajedničko evropsko kulturno dobro i koje neguju zajednički, slobodan i otvoren pristup. U najavi događaja, organizatori napominju da naša post-digitalna evropska društva moraju osmisliti nove načine za stvaranje zajedničkih resursa neophodnih za demokratski život, pravni prostor, kao i izvor evropske gostoljubivosti, svesne i sigurne u svietu. Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija je učestvovao u #Conversations days sa ciljem da podeli iskustva Srbije u pogledu učešća u evropskim projektima.

Journées pour une Europe creative, događaj koji je pokrenut 2015. godine u Parizu od strane Relais Culture Europe, je prostor za razmene, debate, sastanke, razmišljanje i promišljanje novih praksi. Prostor za debatu se gradi zajedno sa akterima kako bi se suočili sa realnostima, iskustvima i eksperimentima o evropskoj kulturi danas i sutra. Efemerna laboratorija, ovo imenovanje želi da bude mesto gde treba da se vodi razgovor, da se stvore veze i da se otvore mogućnosti između aktera na celom evropskom kulturnom prostoru.


Archives