Desk Kreativna Evropa Srbija na Journées pour une Europe creative 2018

Desk Kreativna Evropa Srbija na Journées pour une Europe creative 2018

07/09/2018

Saradnja sa Deskom Kreativna Evropa Francuska realizovana je u okviru manifestacije Journées pour une Europe creative – Édition 2018 u Parizu 5. i 6. septembra 2018. godine. Događaj je bio usredsređen na prakse saradnje koje čine zajedničko evropsko kulturno dobro i koje neguju zajednički, slobodan i otvoren pristup. U najavi događaja, organizatori napominju da naša post-digitalna evropska društva moraju osmisliti nove načine za stvaranje zajedničkih resursa neophodnih za demokratski život, pravni prostor, kao i izvor evropske gostoljubivosti, svesne i sigurne u svietu. Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija je učestvovao u #Conversations days sa ciljem da podeli iskustva Srbije u pogledu učešća u evropskim projektima.

Journées pour une Europe creative, događaj koji je pokrenut 2015. godine u Parizu od strane Relais Culture Europe, je prostor za razmene, debate, sastanke, razmišljanje i promišljanje novih praksi. Prostor za debatu se gradi zajedno sa akterima kako bi se suočili sa realnostima, iskustvima i eksperimentima o evropskoj kulturi danas i sutra. Efemerna laboratorija, ovo imenovanje želi da bude mesto gde treba da se vodi razgovor, da se stvore veze i da se otvore mogućnosti između aktera na celom evropskom kulturnom prostoru.