Osmišljavanje i upravljanje aktivnostima umrežavanja i izgradnje kapaciteta za lokalitete sa Oznakom Evropske Baštine

Osmišljavanje i upravljanje aktivnostima umrežavanja i izgradnje kapaciteta za lokalitete sa Oznakom Evropske Baštine

15/09/2018

Aktivnosti koju ovaj poziv za učešće podrazumeva, trebalo bi da doprinesu opštim ciljevima akcije Oznake Evropske Baštine da „ojača osećaj pripadnosti Uniji kod evropskih građana, a naročito kod mladih ljudi, na osnovu zajedničkih vrednosti i elemenata evropske istorije i kulturnog nasleđa, kao i poštovanje nacionalnog i regionalnog diverziteta, i osnaživanja interkulturnog dijaloga“.

Cilj ovog poziva je odabir koordinatora (jednog pravnog lica ili konzorcijuma organizacija) u svrhu pokretanja aktivnosti umrežavanja, izgradnje kapaciteta i razmene najboljih praksi između OEB lokaliteta, kao i aktivnosti vezane za ovu akciju koje se tiču komunikacije i promocije, na taj način doprinoseći sledećim ciljevima:

  • Promocija umrežavanja OEB lokaliteta.
  • Podsticanje lokaliteta na razvijanje zajedničkih projekata kao što su programi razmene mladih i volonterski programi, mobilnost zaposlenih, udružene kustoske aktivnosti, itd.
  • Povećanje kapaciteta lokaliteta da nastupaju na međunarodnom nivou, putem obuke upravitelja lokaliteta i razmene zaposlenih između OEB lokaliteta.
  • Podrška razvoju zajedničkih obrazovnih programa i zajedničkih marketinških i turističkih proizvoda.
  • Povećanje vidljivosti ove EU akcije i OEB lokaliteta.

Rok: 03/01/2019 – 13:00 po vremenu u Briselu

Više informacija možete da pronađete ovde.