2020 Troubadours

2020 Troubadours

15/10/2018

Nosilac projekta: Via Lactea, Belgija

Etnofest Association, Srbija

Flonflons, Francuska

International Visual Art Foundation, Mađarska

Iznos dodeljenih sredstava: 190.704,00 €

2020 Troubadours je inovativni multidisciplinarni projekat koji, sa jedne strane, koristi pozitivne mogućnosti svetske muzike da unapredi transnacionalnu mobilnost i preduzetništvo mladih umetnika u Evropi, a koji, sa druge strane, stremi ka tome da stimuliše interkulturni dijalog i razvoj publike.

Reč je o veoma konkretnom projektu koji izvode četiri zvanična partnera i dva pridružena partnera iz Belgije, Francuske, Srbije, Mađarske, Španije, Poljske i Ukrajine. Ovakav zanimljiv sastav partnera koji potiču iz „stare Evrope“ i nove Evrope, zemlja kandidata za članstvo, zapravo je od najveće važnosti: 2020 Troubadours stremi ka tome da istakne mogućnosti kulture po pitanju društvene inkluzije i zajedničkog razumevanja svuda u Evropi što je vrlo česta tema u današnje vreme.

Putem organizovanja niza Trouba Train putovanja kroz neke specifične granične regione Evrope, projekat teži ka tome da stimuliše 20 Trubadura da rade i stvaraju zajedno tokom nekih Trouba Lab rezidencija i predavanja. Cilj je da dosegnu inovaciju sopstvenog repertora popularne svetske muzike i da stvore novi savremeni repertoar od 20 kompozicija koje će biti snimljene kao album i predstavljene tokom novog multidisciplinarnog performansa TroubaRumba u različitim Evropskim zemljama koje se nalaze van regiona u kojima su partnerske organizacije. U međuvremenu, tim fotografa i filmskih režisera takođe će pratiti kompletan kreativni proces i ponudiće svoj precizni umetnički pogled na putovanje kroz granične regione Evrope.

Predstavljanje ovih različitih proizvoda i ishoda širokom spektru profesionalaca u industriji svetske muzike u Evropi takođe će biti jako važan element. Na ovaj način možemo da uspostavimo novi poslovni model koji će trajati i posle završetka projekta, a koji stimuliše preduzetništvo u kulturi tako što kombinuje kulturu i obrazovanje sa fokusom na participativne aktivnosti sa niskim pragom. Umetnici uče od publike i obratno.