Be SpectACTive!

Be SpectACTive!

15/10/2018

Nosilac projekta: Аssociatione Culturale Capotrave, Italija

Artemrede – Teatros Associados, Portugalija

Asociácia Divadelná Nitra, Slovačka

Bakelit Multi art Center Alapitvany, Mađarska

Buda Kunstencentrum, Belgija

Café de las Artes Teatro S.L. Španija

Centre National de la Recherche Scientifique, Francuska

Domino udruge, Hrvatska

Dublin Theatre Festival Company Limited by Guarantee, Irska

Fondacione Fitzcarraldo, Italija

KoproduktionsHaus, Austrija

Plesni Teater Ljubljana, Slovenija

Réseau en scène Languedoc-Roussillon (association régionale de coordination et de diffusion des arts du spectacle en Languedoc-Roussillon), Francuska

Stora Teatern, Švedska

Tanec Praha, Češka

Teatrul National Radu Stanca Sibiu, Rumunija

Universistat de Barcelona, Španija

Universite de Montpellier, Francuska

SKC Novi Sad, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 2.000.000,00 €

Be SpectACTive je akcija/istraživanje i projekat fokusiran na produkciju koji vode umetnici i karakteriše ga eksperimentalni pristup sa fokusom na publiku u izvođačkim umetnostima. Na osnovu iskustva prvog izvođenja projekta, ovaj projekat ima za cilj da ojača složeni sistem praksi koje mogu da se ponavljaju, a koje su usmerene na uključivanje publike u sektor izvođačkih umetnosti, dajući građanima/posmatračima aktivnu ulogu zahvaljući aktivnosti i strategijama na vebu i of-lajn. Pošto inspiracija dolazi iz jake translokalne perspektive, ovaj projekat uspostavlja mostove između gradova i zemalja, sa idejom inkluzivnije i transkulturne Evrope.

BS će biti implementiran putem:

1. Produkcije 15 novih pozorišnih/plesnih komada. Čitav proces produkcije biće implementiran tako da podržava umetnike iz umetničkog istraživanja koji će prolaziti kroz širok sistem rezidencija i otvorenih proba, do distribucije kroz gradove u mreži.

2. Udruženo programiranje, upravljanje i autorizacija aktivnosti je ono čemu stremimo sa ciljem da proširimo iskustvo aktivnog gledališta iz umetničkog programiranja, do organizacionog nivoa, pa sve do ispravnog oblika bottom-up autorizacije.

3. Unapređenje pojma Mreže za učenje od kolega, koji je fokusiran na ideju jednakosti sa kolegama i projekata učenja i saradnje, na osnovu razmene praksi, konkretnih aktivnosti i alata koji su usmereni na učenje veština i kompetencija širom mreže.

4. Razvoj akcionog istraživačkog projekta koji će pratiti sve prethodne oblasti i ponudiće uvid, preporuke i konačnu evaluaciju efekata implementiranih praksi.

Sve ove aktivnosti podsticaće virtuoznu on-lajn i of-lajn razmenu između umetnika, građana i profesionalaca, takođe nudeći i mesto za implementaciju novih profesionalnih ličnosti. Kao što je Čarl Ledbiter rekao u The Art of With: „Kulturne aktivnosti su prošle kroz promenu od produkcije do ili za publiku, pa sve do stvaranja sa publikom“.