Europe Beyond Access

Europe Beyond Access

15/10/2018

Nosilac projekta: The British Council, Velika Britanija

Ariona Hellas AE, Grčka

Associazione incontri internazionali di Tovereto Oriente Occicente Teatro Danza Musica, Italija

Kampnagel Internationale Kulturfabrik GMBH, Nemačka

Per.Art, Srbija

Skånes Dansteater AB, Švedska

Stichting Holland Dance Festival, Holandija

Iznos dodeljenih sredstava: 1.998.192,00 €

U okviru izvođačkih umetnosti i širom Evrope, hendikepirani umetnici pomeraju granice forme i donose publici, drugim umetnicima i profesionalcima u umetnosti jednu od kreativnih prilika našeg vremena. Projekat Europe Beyond Access podržaće umetnike sa hendikepom da probiju granice sektora savremenog pozorišta i plesa: u internacionalizaciji njihovih umetničkih inovacija i karijera, u razvijanju mreže vodećih organizacija sa ciljem predstavljanja na visokom nivou, u stvaranju evropskih publika koje su zainteresovane za inovativni rad visokog kvaliteta proizveden od strane hendikepiranih umetnika u Evropi, i u razvijanju alata i razumevanja u širem tržištu izvođačkih umetnosti.

Europe Beyond Access će:

1) Doprineti umetničkim inovacijama hendikepiranih umetnika u Evropi putem unapređenog pristupa većem broju prilika za kreativni razvitak i sprečavanja geografske i estetske izolacije (FOKUS NA UMETNIKA)

2) Pokrenuti revoluciju programske palete i mogućnosti izvođačkih umetnosti u Evropi putem:

2a) Prikazivati svetsku klasu radova koje su proizveli umetnici sa hendikepom i talentovani umetnici na početku karijere, i pomoći umetnicima i kompanijama da bolje razumeju svoja tržišta i kako da pozicioniraju svoje radove.

2b): Stvoriti mreže iskusnih programera zainteresovanih za udruženi rad u cilju predstavljanja hendikepiranih.

3) Povećati interesovanje za rad hendikepiranih umetnika za publike izvođačkih umetnosti u Evropi, sa većom izloženošću i poznavanjem inovativnih radova, stvaranjem pozitivnih asocijacija i unapređenjem percepcije umetnićkog doživljaja, pritom takođe unapređujući pristup i uključivanje publike koju čine hendikepirani ljudi.

4) Stvoriti najbolje moguće industrijske uslove za pribavljanje, razvoj, produkciju i predstavljanje radova umetnika sa hendikepom kroz podršku menadžerima u kulturi u cilju unapređenja dostupnosti njihovih procesa i sistema.