European ARTificial Intelligence Lab

European ARTificial Intelligence Lab

15/10/2018

Nosilac projekta: Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding, Austrija

Ariona Hellas, Grčka

Associacion Hexagone Arts et Sciences, Francuska

Centar za promociju nauke, Srbija

Culture Yard, Danska

Fundacion la Laboral Centro de Arte y Creacion Industrial, Španija

Fundacion Zaragoza Ciudad de Conocimiento, Španija

Gluon, Belgija

Lieu Unique Scene Nationale Nantes Association, Francuska

SOU festival, Nemačka

Stichting Waag Society, Holandija

The Provost, Fellows, Foundation Scholars & the other Members of Board of the College of the Holy &Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, Irska

Zavod za kulturo, umetnost in obrazevanje Kersnikova, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 1.970.692,53 €

Nedavni razvoj veštačke inteligencije zaista je zapanjujuć, a uskoro će početi i eksponencijalno da napreduje uz povećanje naučne i ekonomske moći koje ulažu velike kompanije. Dubinsko učenje, samoučeće neuronske mreže, autonomni mobilni roboti i pametni digitalni asistenti — svi oni neusmnjivo imaju potencijal da budu sledeća velika promena.

Projekat European ARTificial Intelligence Lab doneće AI naučne i tehnološke teme širem građanstvu i umetničkoj publici u cilju doprinosa kritičkom i refleksivnom društvu. Projekat će biti fokusiran na aspekte izvan tehnološkog i ekonomskog horizonta u cilju kritike kulturnog, psihološkog, filozofskog i duhovnog aspekta. Iz perspektive 13 velikih kulturnih operatora iz Evrope (Ars Electronica, Center for promotion of science, Zaragoza City of Knowledge Foundation, Laboral, Kapelica Gallery, Science Gallery Dablin, Onassis Cultural Center, culturyard / clickfestival, GLUON, Haxagon Scene National Art Sciences, SOU Festival, le lieu unique, Waag Society), projekat European ARTificial Intelligence Lab fokusiran je na vizije, očekivanja i strahove koje povezujemo sa konceptom buduće, sveobuhvatne veštačke inteligencije. Umetnička praksa kreativnog istraživanja i eksperimentalne apropriacije novih tehnologija naširoko je pokrenula interes profesionalaca iz drugih industrijskih disciplina.

Projekat European ARTificial Intelligence Lab podsticaće stav umetnika po pitanju eksploatacije novih poslovnih modela, oblasti aktivnosti i profesionalnih mreža. Ekstenzivan program aktivnosti u obliku izložbi, laboratorija, radionica, konferencija, diskusija, performansa, koncerata, mentorstava i rezidencija podržavaće interdisciplinarni rad, transnacionalnu mobilnost i interkulturnu razmenu. Projekat će ukupno realizovati 211 aktivnosti kao što su 26 rezidencija, 22 izložbe, 101 radionica, 9 performansa i 52 diskurzivna programa.