MADE IN-Crafts and Design Narratives

MADE IN-Crafts and Design Narratives

15/10/2018

Nosilac projekta: Muzej za umjetnost i obrt, Hrvatska
Mikser, Srbija
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Slovenija
Nova Iskra, Srbija
Oaza, Hrvatska
Werkraum Bregenzerwald, Austrija
Iznos dodeljenih sredstava: 197649.12 €

Made In je inicijativa za istraživanje, dizajn i nasleđe koja podstiče saradnju i razmenu znanja između tradicionalnih zanatlija i savremenih dizajnera. Cilj projekta je da, sa jedne strane, revitalizuje zanatsku tradiciju, a sa druge strane, da edukuje dizajnere o materijalnom i nematerijalnom nasleđu, na taj način stvarajući novu, autentičniju i održiviju vrednost savremenog dizajna. Projekat obuhvata razne aktivnosti, kao što su putujuće izložbe, rezidencijalni programi i radionice za dizajn i zanate, radionice profesionalnog usavršavanja za zanatsko nasleđe, kustose koji se bave dizajnom i dizajnere, seminare/konferencije i inovativne aktivnosti usmerene na razvoj publike. Putem različitih interaktivnih aktivnosti razvoja publike, projekat će zagovarati pristupačan i inkluzivan dizajn i predstaviti evropsko zanatsko nasleđe široj javnosti.

Takođe, projekat predlaže osnivanje nove evropske internet platforme Made In. Namera ove platforme je da stimuliše saradnju između zanatlija i dizajnera i na taj način podstakne nove poslovne modele revitalizacije zanatskog nasleđa putem savremenog dizajna, ali takođe i da stimuliše inovativni pristup dizajnerskim uslugama, scenarijima i proizvodima zasnovanim na zanatskoj tradiciji.

Misija projekta

Razmena znanja između zanatlija i dizajnera putem inovativnih poslovnih modela i proširenja publike za zanate i dizajn.

Ciljevi projekta

– Promovisanje evropskog zanatskog nasleđa širokom spektru publike

– Edukacija savremenih dizajnera na temu različitih evropskih zanatskih tradicija

– Negovanje razvijanja novih dizajnerskih usluga, scenarija i proizvoda zasnovanim na zanatskoj tradiciji

– Podrška revitalizaciji zanatske tradicije putem stvaranja novih održivih poslovnih modela koji povezuju zanatlije i dizajnere

– Razvoj novih i inovativnih aktivnosti za razvoj publike

– Osnivanje nove evropske mreže profesionalaca u oblasti zanata i dizajna