Mauerspringer (Wall-jumper) – novi oblici umetničkog izraza i učešća u evropskom uličnom pozorištu

Mauerspringer (Wall-jumper) – novi oblici umetničkog izraza i učešća u evropskom uličnom pozorištu

15/10/2018

Nosilac projekta: Teatro Due Mondi Associazione Culturale, Italija

Compagnie du Hasard, Francuska

DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja, Srbija

Hortzmuga Animación S.L., Španija

Theaterlabor Bielefeld, Nemačka

Théâtre de L’unité, Francuska

Iznos dodeljenih sredstava: 199.962,00 €

Mauerspringer je bio naziv za ljude koju su preskakali Berlinski zid kako bi živeli slobodni. Ovo je projekat o konceptu „zida“ u društvenom, političkom i individualnom smislu. Cilj projekta Mauerspringer (Wall-jumper) – novi oblici umetničkog izraza i učešća u evropskom uličnom pozorištu je prevazilaženje zidova kroz umetnost, promovisanje dijaloga kroz kreativno iskustvo i izbor ulice kao mesta konfrontacije i umetničkog izraza. Pozorišna produkcija bazirana je na pristupu „učešća“ koji za cilj ima da sruši zid između umetnika i posmatrača i da aktivno uključi publiku u ulični performans. U javnom prostoru, pozorište se takođe susreće sa drugim jezicima umetnosti: fotografija i video istražiće vezu između publike i uličnog teatra i biće deo strategije komunikacije koja koristi veb/mobilnu aplikaciju koja stimuliše aktivno učešće i poziva ljude, mlade ljude i ljude iz digitalnog sveta, da izađu na ulice i podele iskustvo pozorišta uživo.

Participativni pristup promoviše razvoj publike, a podrška mu je takođe i komunikaciona kampanja gde video i fotografija stvaraju digitalnu zajednicu.

Šest partnera, pozorišnih udruženja iz šest evropskih zemalja, žele da osnaže ulično pozorište kao alat društvene transformacije putem razvijanja društveno relevantne dramaturgije uličnog pozorišta. Kroz 7 participatornih radionica i različitih oblika aktivnog angažovanja publike, proizvešće 6 uličnih performansa „učešća“. Radionice su namenjene ne-akterima, a naročito će biti otvorene za izbeglice i migrante. Paralelno sa ovim, grupi mladih učenika biće ponuđena putujuća radionica na temu ulične fotografije koju će voditi poznati fotograf. 3 mini festivala održaće se u partnerskim zemljama, Evropski festival uličnog pozorišta održaće se u Italiji po isteku dvogodišnjeg projekta, a Međunardna konferencija na temu uličnog pozorišta i društvenih problema predstavljaće most do budućnosti projekta.