Port of Dreamers

Port of Dreamers

15/10/2018

Nosilac projekta: Dubrovačke ljetnje igre, Hrvatska

Kulturanova, Srbija

Slovensko narodno gledalisce Maribor, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 188.000,00 €

Port of Dreamers je projekat međunarodne saradnje koji za cilj ima da istraži narative, sećanja i mesta migracija putem stvaranja umetničkih projekata koji se bave temom 100 godina migracija na evropskom kontinentu i pritom takođe nudi različite umetničke alate trenutnim izbeglicama kako bi izrazili i redefinisali sopstvena iskustva.

Istraživanje teme migracija kao rezultat imaće razvoj inovativnih modela udruženog stvaranja, produkciju novih dela od strane mladih umetnika i umetnika na početku karijere, kao i podsticanje timskog rada i razvoja publike. Naposletku, projekat Port of Dreamers ima za cilj da istraži vrednost umetnosti kao alata za antropološka i kulturna istraživanja kao i moć ove dimenzije da podrži integraciju izbeglica u Evropi tako što će pružiti priliku umetnicima i izbeglicama da rade i otkrivaju zajedno, i da uče jedni od drugih.

Svrha ovog projekta je da precizno razotkrije probleme koji se tiču istorije migracija, a takođe i da stvori prilike za inkluziju izbeglica. Nekoliko propratnih događaja: sesije izgradnje kapaciteta, izložbe i tematska okupljanja, podstaćiće fuziju umetnosti i društvenih programa i drugih naučnih i teoretskih inicijativa koje su fokusirane na istraživanje i metodologiju istraživanja migracija.

Rezultat projekta će biti: 3 kreativne laboratorije za umetnike, 2 pozorišne produkcije, 3 radionice sa izbeglicama u trajanju od četiri nedelje, 2 sesije izgradnje kreativnog kapaciteta za zaposlene u kulturi i menadžere, 1 izložba i 1 publikacija iskustava na projektu i konačna prezentacija obe umetničke produkcije predstavljene u okviru programa Dubrovačkih ljetnjih igara.
Sa druge strane, Port of Dreamers će predstaviti internet bazu narativa na temu istorije 100 godina migracija u Evropi. Veb platforma će takođe uključiti našu ciljnu grupu: izbeglice, i omogućiće im da se izraze, informišu, da uče koristeći arhivu koja raste i da diskutuju o temama koje su deo njihovih iskustava.