Rights4kids – Pozorišni performansi koji promovišu Konvenciju o pravima deteta

Rights4kids – Pozorišni performansi koji promovišu Konvenciju o pravima deteta

15/10/2018

Nosilac projekta: Aida, Italija

Action Synergy SA, Grčka

Associazione Teatrale Trentina Interculturale, Italija

DAH Theatre Research Centre, Srbija

Network for Childrens Rights, Grčka

Performalita, Češka

Theatro Aeropolio – Ena Theatro Giapaidia, Grčka

Iznos dodeljenih sredstava: 198.547,92 €

Deca iz ugroženih grupa obično nisu deo publike kreativnog sektora i sektora kulture, a takođe su i pod visokim rizikom od kršenja njihovih prava. Rights4kids je projekat koji za cilj ima da približi decu iz ugroženih grupa pozorištu, i da u isto vreme razvije svest o Konvenciji o pravima deteta, podstičući decu da se osvrnu na svoja prava i podele svoja iskustva i priče.

Kako bi ovi ciljevi bili postignuti, predviđene su sledeće aktivnosti:

– Participativne radionice kako bi se deca uključila u proces diskutovanja o konvenciji i odabir performansa koji će biti izvođeni u svakoj od zemalja.

– Stvaranje pozorišnih performansa za decu koji će biti prikazivani lokalno u 4 zemlje pozorišnih kompanija (Italija, Grčka, Češka, Srbija) i koje će obuhvatiti makar 2 člana Konvencije (svaki performans zasebno), a prikazivaće se minimum 6 puta u svakoj od partnerskih zemalja.

– Organizovanje 1 Right4Kids pozorišnog festivala gde će svi performansi nastali u svim zemljama biti prikazani zajedno.

– Stvaranje kursa elektronskog učenja koji će ponuditi podršku svim predavačima koji se bave dečijim pravima u različitim zemljama u cilju rada sa pozorištem i decom na teme vezane za Konenciju o pravima deteta.

– Razvijanje on-lajn portala koji će se sastojati od svih resursa koje je projekat razvio (uključujući i performanse, uputstva za radionice, scenarije, itd.). Projekat će uglavnom biti fokusiran na decu migranata i decu iz nacionalnih manjina. Projekat će biti implementiran u 4 zemlj: Italija, Grčka, Srbija, i Češka.