Turbulator – generator turbulentnih praksi marginalne umetnosti

Turbulator – generator turbulentnih praksi marginalne umetnosti

15/10/2018

Nosilac projekta: Udruženje Turbo Strip, Srbija

Curvaturva associação cultural e recreativa, Portugalija

La “S” Grand Atelier, Belgija

Par Le Dernier Cri, Francuska

Iznos dodeljenih sredstava: 69.324,43 €

Turbulator je trogodišnji projekat srednje dužine trajanja koji uključuje 4 zvanična partnera iz 4 evropske zemlje: Udruženje Turbo Strip (Srbija), La S (Belgija), Le Dernier Cri (Francuska), Arara (Portugalija), i mnogobrojne manje grupe, individualce i institucije koje imaju ulogu pridruženih partnera, a koji će učestvovati u manjim, fokusiranijim sporednim događajima.

Turbulator je fokusiran na inkluzivne umetničke radionice (organizatori, štampari i umetnici posetiće jedni druge i sarađivaće na raznim projektima koji će se ticati umetnosti, sito štampe, knjigovezivanja, i povremeno muzike, a takođe će se uopšteno baviti i razmenom iskustava, veština i organizacionih tehnika i pristupa). Partneri će sarađivati i razmenjivati veštine i znanje sa posebnim fokusom na spontanoj razmeni između umetnika koji dolaze iz različitih geografskih konteksta i koji imaju različita iskustva i pristupe umetnosti, pritom predstavljajući umetnike i rezultate radionica međunarodnoj publici i uspostavljajući novu vidljivost putem istrajne medijske promocije na više platformi.

Cilj projekta je da omogući grupama i organizacijama koje imaju različita iskustva i dolaze iz različitih zemalja, ali dele slične ciljeve i prakse, da sarađuju, vrše razmenu i posećuju jedni druge u svrhu sticanja novog znanja, poređenja praktičnih pristupa i organizacionih veština, a takođe i svrhu pružanja mogućnosti umetnicima da stvore umetnost u novim kontekstima, učestvuju u radionicama sa drugim umetnicima, nauče nove veštine i pristupe i predstave svoj rad novoj publici.

Snaga ovog kompleksnog projekta dolazi iz širokog spektra kvaliteta dobijenih putem intenzivne saradnje između svih međunarodnih partnera na projektu, što će doprineti povećanju vidljivosti i mobilnosti i uspostaviti novu mrežu organizacija koje podržavaju zajednicu umetnika koji se bave marginalnom umetnošću.