Vectors of Collective Imagination

Vectors of Collective Imagination

15/10/2018

Nosilac projekta: Multimedijalni institut udruge, Hrvatska

Udruženje građana Kontrapunkt, Makedonija

Berliner gazette, Nemačka

Kulturföreningen Glänta ekonomisk förening, Švedska

Udruga za promicanje kultura KulturTreger, Hrvatska

Kuda.org, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 200.000,00 €

Ovaj projekat proširuje saradnju započetu 2012. godine u okviru projekta Aesthetic Education Expanded čiji cilj je bio osavremenjavanje pojma estetskog obrazovanja – spajanje umetnosti, imaginacije i demokratije – za doba digitalnih mreža.

Vectors of Collective Imagination revidira ovaj pojam emancipacije i postavlja pitanje na koji način nova politička geografija Evrope, koju karakterišu migranstka kriza, porast islamofobije, ekonomska nejednakost i sveprisutnija neliberalnost, predstavlja izazov za našu kolektivnu imaginaciju i njena estetska sredstva. Naš cilj je da organizujemo 7 velikih događaja (festivale, konferencije, izložbe) u svakom od lokaliteta i da se osvrnemo na neke delove tog centralnog problema. Događaji će spojiti ključna mesta (Egipat, Magreb, Severnu Evropu, Balkan, Istočnu Evropu) te nove geografije i umetničke odgovore koji mogu da pomognu u negovanju nove kolektivne imaginacije nasuprot retrogradnim političkim tendencijama u Evropi i van nje. Naročito smo podobni za ovakav projekat jer smo svi ustaljeni u svojim društvenim okruženjima u konekstu aktivista, susednih zajednica, udruženja za obrazovanje radnika, škola, univerziteta, ali i kritički nastrojenih medija koji će biti uključeni u naše aktivnosti.

Svih 7 događaja (segment: ACTORS) imaju format koji varira od visoko profilisanog – koji je usmeren na predstavljanje pisaca, vizuelnih umetnika, režisera i teoretičara popularnim i raznorodnim publikama – do obrazovnog koji je usmeren na spajanje umetnika i praktičara sa srednjoškolcima, mladim migrantima, mladim umetnicima i studentima umetnosti. Ove događaje pratiće alati (segment: TOOLS): internet baza podataka i set alata koji dokumentuju najbolje kolektivne prakse i metodologije, i publikacije (segment: VECTORS): dve antologije arapske književnosti, monografija na temu avantgardnih kolektivnih praksi i pamfleti u skladu sa temama projekta. Cilj svega opisanog je da rasprostrani kreativne i intelektualne rezultate projekta među širokim transnacionalnim publikama.