Crafting Europe: Past and Future / Crafting Europe in the Bronze Age and Today

Crafting Europe: Past and Future / Crafting Europe in the Bronze Age and Today

23/10/2018

Nosilac projekta: Asociación de amigos del yacimiento arqueológico de La Bastida, Španija
Universitat Autònoma de Barcelona, Španija
EXARC, Holandija
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Landesmuseum für Vorgeschichte, Nemačka
Zavičajni muzej Paraćin, Srbija
Déri Museum, Mađarska
Ayuntamiento de Mula, Španija
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Mađarska
Iznos dodeljenih sredstava: 104,760.52 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Bronzano doba Evrope (okvirno od 2500/2000-1200. godine pre nove ere) predstavljalo je prvi period ubrzanog rasta u prenošenju tehnologije i mobilnosti zanatlija na kontinentu. Regionalne tradicije postojale su rame uz rame sa zainteresovanošću za razmenu dobara i informacija na daljinu. Primarni cilj projekta je sećanje na prvi period veće evropske povezanosti koje će poslužiti kao inspiracija za novo umetničko stvaralaštvo u nizu aktivnosti koje će podrazumevati saradnju između organizacija koje se bave kulturnim nasleđem i zanatskog sektora (lokalnih grnčara) iz tri zemlje.

Crafting Europe bavi se temom tradicije ručno pravljene grnčarije iz Bronzanog doba iz tri evropska regiona, Jugoistočne Španije, Istočne Mađarske i Južne Srbije. Ove tradicije uključuju keramičke posude visoke estetske vrednosti koje su lokalni grnčari uspešno reprodukovali koristeći praistorijske tehnike i imaju veliki potencijal za širu proizvodnju i marketing u kontekstu modernog zanata.

Struktura projekta prati tri grupe aktivnosti. Prvo, projekat je usmeren na rekonstrukciju niza keramičkih posuda koje su tipične za kulturu Bronzanog doba, a napraviće ih lokalni grnčari u zemljama koje učestvuju u projektu: osam oblika El Argar grnčarije u Jugoistočnoj Španiji, Fizešabonju u Mađarskoj, i Vatini u Srbiji. Na drugom mestu, projekat će proizvesti niz panela i drugih (materijalnih) obrazovnih alata koji objašnjavaju istorijske i tehnološke specifičnosti ove keramike iz Bronzanog doba. Na trećem mestu, projekat za cilj ima da proizvede tri kratka dokumentarna filma koji prate, u svakoj od zemalja, proces proizvodnje pri rekonstrukciji ovih ranih evropskih predmeta koristeći praistorijske tehnike. Naposletku, tri grupe aktivnosti biće spojene u okviru jednog događaja koji će se održati u isto vreme u Španiji, Mađarskoj i Srbiji, a koji je zapravo okupljanje na kom će niz replika, obrazovni materijali i dokumentarni filmovi biti prikazani širokoj evropskoj publici.

Kratkoročni cilj ovog okupljanja je da omogući ljudima ne samo da vide, već takođe i da dodirnu ove predmete i sirove materijale koji su korišćeni pri izradi, koji će time doživeti jedinstveno čulno iskustvo evropske prošlosti. Dugoročni cilj je, sa druge strane, dvojak. Sa jedne strane, replike će postati deo stalnih postavki muzeja, a sa druge strane, ovi predmeti će biti komercijalizovani u radnjama ovih institucija. Na ovaj način, projekat Crafting Europe želi da simulira interakciju između lokalnih zanatlija i organizacija u kulturi, u okviru i van nacionalnih granica, tako otvarajući nove prostore kako za obrazovne aktivnosti, tako i za kreativnu trgovinu.