Food is Culture

Food is Culture

23/10/2018

Nosilac projekta: Slow Food Association, Italija

Transpond AB, Švedska

Europa Nostra, Holandija

Udruga Kinookus, Hrvatska

Nova Iskra kreativni hab, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 197,950.44 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Nematerijalno kulturno nasleđe hrane u Evropi je ogroman, a potcenjen resurs. Gastronomija predstavlja blago čitave istorije jedne teritorije i oslikava kako su se različite kulture mešale kroz vekove. Uglavnom se koristi u promovisanju turizma, ali se vrlo retko tretira kao resurs koji može da ojača osećaj pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru i društvenu integraciju. U prethodnih 60 godina nestale su hiljade životinjskih vrsta i varijeteta, ali takođe i procesuirane hrane – kao što su hlebovi, sirevi i slatkiši. Iz ovog razloga, tokom Evropske godine kulturnog nasleđa 2018, ovo partnerstvo za cilj ima da sprovede akciju koja će da podigne svest EU građana o tome da je gastronomsko nasleđe način da izraze pripadnost Evropi, da iskomuniciraju kulturni značaj gastronomije kroz inovacije i interakciju između kulturnog i kreativnog sektora i da čuvaju i dodaju vrednost evropskom gastronomskom nasleđu. U cilju uspešnog postizanja ovih ciljeva sledeće aktivnosti će biti sprovedene:

1) Multimedijalni umetnički radovi

Ovo partnerstvo stvoriće multimedijalne umetničke radove posvećene evropskom gastronomskom nasleđu, pretežno zasnovane na sadržaju arhive Slow Food’s Ark of Taste koji će cirkulisati u kulturnim prostorima – kao što su muzeji i filmski festivali – u različitim zemljama.

2) Uključivanje građana

Paralelno sa putovanjem multimedijalnih umetničkih radova, ovo partnerstvo će pokrenuti poziv kako bi različite publike bile uključene u očuvanje evropskog gastronomskog nasleđa, kao i da bi svi bili pozvani da se uključe u akciju pomoći u očuvanju putem dva takmičenja na evropskom nivou.

3) Uključivanje EU institucija, nacionalnih i lokalnih vlasti

Multimedijalni umetnički radovi će biti doneseni u Brisel u cilju podizanja svesti o stavu EU zakonodavaca prema značaju i vrednosti gastronomskog nasleđa, kao i radi zahtevanja da se očuvanje gastronomskog kulturnog nasleđa uključi u političku agendu EU.