Future Epics

Future Epics

23/10/2018

Nosilac projekta: Fondacija Hartefakt, Srbija

Dubrovačke ljetnje igre, Hrvatska

Centre for performing arts Vitlycke, Švedska

Tasca Serveis D’animacio SL, Španija

Iznos dodeljenih sredstava: 199,872.00 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Projekat Future Epics nudi mogućnost za razvijanje novih perspektiva u pristupu i učenju o kulturnom nasleđu. Kako bi ovaj cilj bio postignut, projekat će dekonstruisati narative specifičnih istorijskih perioda i iskombinovati ih sa savremenom scenskom umetnošću. Štaviše, projekat će privući i edukovati publiku upotrebom onlajn alata za komunikaciju sa širom i mlađom publikom. Ovaj projekat će ponuditi mlađim umetnicima prostor u kom će moći da se izraze i da eksperimentišu sa umetničkim formama u cilju stvaranja novih načina uključivanja publike. Rezultat će biti tri pozorišna performansa čija će premijera biti na Dubrovačkim ljetnjim igrama tokom 2020. godine.

Glavne teme ovih performansa biće problemi koji su zapostavljeni, zaboravljeni ili se ignorišu kroz istoriju. Future Epics internet platforma predstavljaće virtuelni prostor koji posetiocu nudi mogućnost da se informiše i uključi u teme koje se tiču kulturnog nasleđa širom Evrope. Osim toga, široka javnost će takođe biti uključena u ovaj proces deljenja novih informacija i misli koje se tiču istorije i nasleđa jer će platforma biti interaktivna. Sadržaj na platformi sastojaće se od rezultata pretrage, blog postova, onlajn diskusija, glasanja i prenosa aktivnosti vezanih za temu kulturnog nasleđa uživo. Uz veliki razvojni potencijal, projekat Future Epics služi kao mreža koja će ponuditi novi evropski pristup konceptima javnog dobra i kulturnog nasleđa za generacije koje dolaze.