Heritage Hubs

Heritage Hubs

23/10/2018

Nosilac projekta: Suomen Kulttuuriperintokasvatuksen Seura RY, Finska

Fundacion San Millan de la Cogolla, Španija

Vitale Technologie Somunicazione – Viteco SRL, Italija

Centar za urbani razvoj, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 191,158.59 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Zašto? Projekat poboljšava interkulturnu razmenu i interakciju tako što podstiče mlade ljude da istraže i podele sopstveno kulturno nasleđe i da se upoznaju sa i praktikuju kulturno nasleđe drugih. Ovaj pristup nudi mogućnosti za prepoznavanje i razumevanje činjenice da mnoge tradicije dele isto evropsko poreklo i istorijske sličnosti. Ovo će produbiti razumevanje značenja kulturnog nasleđa za blagostanje kako individualaca tako i grupa i zajednica, i pospešiće poštovanje kulturnog nasleđa drugih, kao i osećaj pripadnosti zajedničkom kulturnom prostoru.

Šta? Projekat Heritage Hubs stvara praktične časove istraživanja, deljenja i praktikovanja sopstvenog kulturnog nasleđa i nasleđa drugih za decu i mlade, okvirno 11–15 godina, u različitim evropskim zemljama. Tokom praktičnih časova, oni će imati mogućnost da istraže i podele deo sopstvenog kulturnog nasleđa i da praktikuju kulturno nasleđe drugih, kako digitalno putem video snimaka i drugih digitalnih materijala, tako i uživo tokom poseta zemljama „drugih“.

Za koga? Projekat je usmeren na učenike koji okvirno imaju 11 do15 godina. Ovaj projekat takođe ima uticaj i na profesionalce koji rade sa mladim ljudima, škole i aktere u oblasti kulturnog nasleđa u zemljama učesnicama, kao i širom Evrope putem komunikacije i distribucije projekta.

Sa kim? Koordinator projekta je projektni konzorcijum koji se sastoji od Asocijacije za edukaciju o kulturnom nasleđu Finske, kao vodeće organizacije, i Centra za urbani razvoj u Srbiji, Fondacije San Millan de la Cogolla u Španiji u saradnji sa španskim konzorcijumom, i Viteco e-learning u Italiji. Projekat se odvija u saradnji sa školama i akterima u oblasti kulturnog nasleđa u zemljama učesnicama.