Journey to the Beginnings

Journey to the Beginnings

23/10/2018

Nosilac projekta: Kulturalis Orokseg Menedzserek Egysulete, Mađarska

Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Rumunija

Upravljač turističkog prostora Lepenski Vir, Srbija

Progressione Kulturalis Non Profit Kozhasznu KFT, Mađarska

University of Southampton, Ujedinjeno kraljevstvo

Muzej Vučedolske kulture, Hrvatska

Iznos dodeljenih sredstava: 200,000.00 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Journey to the Beginnings je projekat saradnje koji se tiče lokaliteta i muzeja praistorijskog kulturnog nasleđa, savremenih umetnosti i novih tehnologija u cilju ponovnog otkrivanja i promovisanja praistorijskog kulturnog nasleđa starih civilizacija koje su živele na obalama Dunava. Glavni cilj projekta je da razvije novu interpretativnu strukturu za uključene praistorijske lokalitete, njihove muzeje i arheološke parkove upotrebom kulturnog nasleđa kao izvora inspiracije za savremenu umetnost i nove tehnologije. Projekat će istražiti nove načine tumačenja nasleđa u cilju podsticanja poštovanja praistorijskih kultura i svih njihovih oblika i diverziteta u javnosti.

U okviru ovog projekta podržavamo intersektorsku saradnju između arheologa, muzejskih profesionalaca, savremenih umetnika i IT eksperata što će za rezultat imati performanse uživo i kompleksnu aplikaciju zasnovanu na proširenoj realnosti i virtualnoj realnosti. Performansi uživo predstavljaće proslave praistorijskog kulturnog nasleđa i imaće oblik festivala na svakom od lokaliteta, a aplikacija će omogućiti održivu interpretativnu infrastrukturu koja razvija iskustvo posetilaca.

Projekat Journey to the Beginnings prihvata izazov da sruši zidove između moderne i prastarih civilizacija i spaja ih kroz saradnju umetnosti i nauke što publiku približava arheologiji, savremenoj umetnosti i modernoj tehnologiji.