Someone from Home – in the sense of belonging to Europe

Someone from Home – in the sense of belonging to Europe

23/10/2018

Nosilac projekta: Studentski kulturni centar Novi Sad, Srbija

Silk Fluegge, Austrija

Teatrul Maghiar De Stat Csiky Gergely, Rumunija

Art Link Foundation, Bugarska

Iznos dodeljenih sredstava: 60,000.00 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Projekat Someone from Home je pre svega ispitivanje. Stvaranje prostora u kom generacije of 12-99 godina mogu da razmenjuju ideje i uče od savremenih svedoka koji se sećaju specifičnih istorijskih i kulturnih momenata, omogućava nam da se uključimo, razumemo i naučimo tradicionalne forme pokreta. U isto vreme, važno je razumeti društvene okolnosti čiji je tradicionalni ples bio deo, kao i kako se vesti i znanje razmenjuju među vršnjacima danas. Naša ideja je da proizvedemo novu verziju plesnih događaja iz prošle ere koji su bili mesta razmene i uparivanja, pa su imali centralni značaj u oblikovanju porodičnih struktura. Svedoke ćemo intervjuisati unapred na temu njihovih priča i sećanja. Ovi intervjui će biti snimljeni i činiće osnov dokumentarnog materijala koji će biti dostupan zasebno ili inkorporiran u scenski aspekat projekta.

Evropske narodne/tradicionalne kulture se prevashodno ispituju sa tačke gledišta konzervatizma i pod paradigmom nacionalističke okupacije značenja. Ali kako drugačije čitati narodnu kulturu? Koje funkcije ona ima? Na koji način se može realizovati i interpretirati, i da li se odgovor na ovo pitanje menja kada se odnosi na druge forme tradicionalne kulture? Na koji način je moguće čitati kodifikovane funkcije tradicionalne umetnosti i izraza kroz pokret? Gestovi koji su prenošeni generacijama ponekad postanu vidljivi tek kada se izvuku iz konteksta – kao što svedoči kultura dunavskih Švaba posle Drugog svetskog rata. Kada se suoče sa drugim navikama i kulturnim izrazima, kao i sa nostalgijom za izgubljenim domom i izgubljenim kulturnim poreklom, značenja koja se kriju iza telesnog izraza postanu čitljiva na različite načine. Projekat će okupiti 4 partnera iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Srbije, kao i nekoliko pridruženih partnera (među kojima su i 3 Fondacije Evropske prestonice kulture).