Monthly Archives: February 2019

Info dan o programu Kreativna Evropa u Vranju

14/02/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Narodnim muzejom Vranje i Narodnom bibliotekom „Bora Stanković“ organizuje info dan o programu Kreativna Evropa u četvrtak 28. februara u 12 časova u prostoru Narodnog muzeja Vranje.

U cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti o programu i konkursnoj proceduri, odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijsku podršku kroz u okviru programa, govoriće Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Prezentacija je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština na jugu Srbije – rukovodioci i zaposleni u muzejima, pozorištima, bibliotekama, arhivima, kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva.

Pozivamo sve zainteresovane predstavnike ustanova i organizacija u kulturi iz Vranja i okoline da iskoriste priliku da saznaju više o smernicama konkursnih poziva koji će biti raspisivani tokom godine: prioritetima programa, uslovima za konkurisanje i specifičnim pitanjima koja se odnose na dosadašnje učešće Srbije u programu.

Događaj je ujedno i prilika da se razgovara o potencijalima projektnih ideja ustanova i organizacija iz Vranja i okoline za ostvarivanje evropske saradnje u okviru programa Kreativna Evropa.

Program događaja:

12.00 – 12.45 Predstavljanje programa Kreativna Evropa,

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

12.45 – 12.55 Pauza

12.55 – 13.30 Pitanja i diskusija

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za kulturu za podršku projektima saradnje ustanova i organizacija u kulturi iz različitih evropskih zemalja. Programom se takođe podržavaju inicijative da se prevedu i promovišu književna dela evropskih autora u Evropskoj uniji i šire, osnivanje mreža koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora, kao i osnivanje platformi za promociju mladih talenata, njihovih dela i projekata. Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Zadatak Deska je pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa.


Upitnik: Pilot program mobilnosti za umetnike i profesionalce u kulturi

12/02/2019

U maju 2018. godine, Evropska komisija je objavila dokument „Nova evropska agenda za kulturu“. Nova agenda predlaže više direktnih akcija u pogledu mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi, kao što je i navedeno u dokumentu: “ohrabruje mobilnost profesionalaca u kulturnim i kreativnim sektorima i uklanjanje prepreka za njihovu mobilnost”.

U tom kontekstu, Gete Institut, Fransucki institut, Nida umetnička kolonija Viljnuske akademije umetnosti i Izolyatsia će u aprilu 2019. godine pokrenuti pilot program mobilnosti za umetnike i profesionalce u kulturi. Partneri konzorcija su fizički prisutni u većini zemalja koje su obuhvaćene ovim projektom, tj. onima koje učestvuju u programu Kreativna Evropa, uključujući i zemlje koje nisu članice EU.

Pilot platforma za mobilnost će omogućiti da 500 umetnika i/ili profesionalaca u kulturi učestvuje u ovom eksperimentalnom programu koji će testirati različita vremenska trajanja mobilnosti u različite profesionalne svrhe tokom šest meseci. U periodu od aprila 2019. do septembra 2019. kandidati će moći da se prijave za podršku za rad u inostranstvu (u okviru zemalja navedenih u okviru programa Kreativna Evropa).

Više informacija o projektu i rokovima će uslediti na veb stranici platforme za mobilnost u aprilu 2019. godine.

Za više informacija, pošaljite i-mejl na: Eva.Blaute.extern@goethe.de

Pre nego što fond krene s radom, konzorcijum partnera poziva umetnike i profesionalce u kulturi da popune kratku anketu kako bi doprineli planiranju programa. To će pomoći partnerima da prilagode ovu vrstu podrške mobilnosti tako da zadovoljava potrebe sektora.

Pitanja su napisana na engleskom jeziku, ali se odgovori mogu dati i na engleskom, francuskom, nemačkom, holandskom i španskom jeziku. Svi odgovori su anonimni.

Upitnik je dostupan ovde.

ROK: 25. FEBRUAR 2019. god.

Hvala vam na vašem doprinosu!