Upitnik: Pilot program mobilnosti za umetnike i profesionalce u kulturi

Upitnik: Pilot program mobilnosti za umetnike i profesionalce u kulturi

12/02/2019

U maju 2018. godine, Evropska komisija je objavila dokument „Nova evropska agenda za kulturu“. Nova agenda predlaže više direktnih akcija u pogledu mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi, kao što je i navedeno u dokumentu: “ohrabruje mobilnost profesionalaca u kulturnim i kreativnim sektorima i uklanjanje prepreka za njihovu mobilnost”.

U tom kontekstu, Gete Institut, Fransucki institut, Nida umetnička kolonija Viljnuske akademije umetnosti i Izolyatsia će u aprilu 2019. godine pokrenuti pilot program mobilnosti za umetnike i profesionalce u kulturi. Partneri konzorcija su fizički prisutni u većini zemalja koje su obuhvaćene ovim projektom, tj. onima koje učestvuju u programu Kreativna Evropa, uključujući i zemlje koje nisu članice EU.

Pilot platforma za mobilnost će omogućiti da 500 umetnika i/ili profesionalaca u kulturi učestvuje u ovom eksperimentalnom programu koji će testirati različita vremenska trajanja mobilnosti u različite profesionalne svrhe tokom šest meseci. U periodu od aprila 2019. do septembra 2019. kandidati će moći da se prijave za podršku za rad u inostranstvu (u okviru zemalja navedenih u okviru programa Kreativna Evropa).

Više informacija o projektu i rokovima će uslediti na veb stranici platforme za mobilnost u aprilu 2019. godine.

Za više informacija, pošaljite i-mejl na: Eva.Blaute.extern@goethe.de

Pre nego što fond krene s radom, konzorcijum partnera poziva umetnike i profesionalce u kulturi da popune kratku anketu kako bi doprineli planiranju programa. To će pomoći partnerima da prilagode ovu vrstu podrške mobilnosti tako da zadovoljava potrebe sektora.

Pitanja su napisana na engleskom jeziku, ali se odgovori mogu dati i na engleskom, francuskom, nemačkom, holandskom i španskom jeziku. Svi odgovori su anonimni.

Upitnik je dostupan ovde.

ROK: 25. FEBRUAR 2019. god.

Hvala vam na vašem doprinosu!