Mogućnosti finansiranja putem EU fondova

Mogućnosti finansiranja putem EU fondova

15/03/2019

U saradnji sa Fondacijom Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture održana je prva u nizu obuka pod nazivom Mogućnosti finansiranja putem EU fondova s posebnim fokusom na program Kreativna Evropa za predstavnike organizacija civilnog društva u oblasti kulture i pojedince, slobodne umetnike i zainteresovane profesionalce u kulturi. Trodnevna obuka je održana u periodu od 13. do 15. marta u nekadašnjem dvorcu i streljani Eđšeg koji danas funkcioniše kao kulturna stanica u Novom Sadu.

Predstavnice Fonda Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine Sanja Čuturilov Veselinović, Tamara Glišić-Krivošija i Jovana Rapajić (Antena Kultura deska Srbija) predstavile su program Kreativna Evropa, kao i programe prekogranične saradnje koji se finansiraju putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Polaznici su imali prilike da nauče kako da svoje ideje pretoče u evropske projekte. Poslednjeg dana obuke polaznici su se upoznali sa osnovama budžetiranja projekata, kao i sa delovima prijavnog formulara za konkurisanje za raspoložive fondove Evropske unije. Kroz rad u malim grupama, polaznici su razvijali projektne ideje koje su se fokusirale na očuvanje tamburice i tamburaške kulture u Vojvodini i Slavoniji, potom povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom u umetnosti, kao i promovisanje aktivnosti u oblasti kulture usmerenih na mlade.