U Aradu održana koneferencija „Via Habzburg“

U Aradu održana koneferencija „Via Habzburg“

27/03/2019

Povodom preuzimanja predsedavanja Savetom Evrope od Republike Austrije i posvećenosti evropskim vrednostima koje promoviše Županija Arad, kao i kulturnog i istorijskog nasleđa koje je županija nasledila od Habzburške monarhije, 27. marta je u Aradu u saradnji sa Institutom evropskih regija održana koneferencija pod nazivom „Via Habzburg“ koja je okupila brojne regionalne donosioce odluka i kulturne aktere.

Kako je naglašeno tokom konferencije, projekat „Via Habzburg“ je jedan od kulturnih puteva Saveta Evrope a tokom diskusija u tri panela zaključeno je da za istočnu i jugoistočnu Evropu nedostaje sličan kulturni put, gde je monarhija Habzburg oblikovala istorijski razvoj.

Predstavnice Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija Mina Radmilović Pjevac i Dragana Srećkov su prisustvovale konfrenciji. Koordinatorka Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Mina Radmilović Pjevac je na konferenciji predstavila rad Kultura deska i Antena deska Kreativna Evropa, dosadašnje aktivnosti i mogućnosti finansiranja iz programa Kreativna Evropa, rezultate koje su ostvarile ustanove i organizacije iz Republike Srbije na konkursima programa Kreativna Evropa, a takođe i mogućnosti finansiranja institucija kulture iz programa prekogranične saradnje.

Konferenciji su prisustvovali predstavnik Pokrajinske vlade, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić, predsednik Instituta evropskih regija, dr Franc Šausberger, izvestilac Komiteta regiona, Stefano Dominioni, direktor Instituta za kulturne rute Saveta Evrope, Lejla Štrobol, austrijski komitet „Plava značka“ i predsednik i menadžer Via Habzburga-a Elizabet Udolf- Štrobol.